Werken met richtlijnen bij professionalisering

In een richtlijn of standaard staat wat je kunt doen bij bepaalde problematiek of vragen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Een richtlijn biedt houvast en praktische aanwijzingen hoe te handelen in een bepaalde situatie. Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Ze worden opgesteld volgens nationale en internationale voorschriften en met medewerking van wetenschappers, praktijkdeskundigen en cliëntenorganisaties.

Databank Richtlijnen

In de databank Richtlijnen vind je een overzicht van de richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, de jeugd-ggz en de jeugdgezondheidszorg. De meeste richtlijnen zijn geautoriseerd door de beroepsverenigingen.

Naar de databank Richtlijnen

Richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO. De richtlijnen zijn geschreven voor jeugd- en gezinsprofessionals en gedragswetenschappers in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De richtlijnen gaan bijvoorbeeld over ernstige gedragsproblemen, residentiële jeugdhulp en uithuisplaatsing.

Bekijk alle richtlijnen op www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg

Richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg (jgz) zijn geschreven voor jeugdverpleegkundigen, artsen en doktersassistenten gaan bijvoorbeeld over astma bij kinderen, pesten en preventie van wiegendood. Jgz-richtlijnen zijn van en voor de jgz-beroepsgroepen. De jgz-beroepsverenigingen (AJN, V&VN fractie jeugd, NVDA) zijn eigenaar van de door hen geautoriseerde richtlijnen.

Bekijk de richtlijnen op de website van het NCJ

Richtlijnen voor de jeugd-ggz

In de geestelijke gezondheidszorg spreekt men van kwaliteitsstandaarden. Dit is een verzamelnaam voor richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden. Er zijn enkele kwaliteitsstandaarden voor kinderen en jongeren opgesteld. Deze vind je op de website GGZ Standaarden.

Jeugd-ggz is een onderdeel van de brede en specialistische jeugdhulp, dus de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn ook van toepassing. Zie hiervoor de website Richtlijnen Jeugdhulp.

Branchestandaard

Naast richtlijnen en standaarden op initiatief van de beroepsgroep, worden er ook standaarden, protocollen of handreikingen ontwikkeld voor of op initiatief van de branche. Bijvoorbeeld:

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud