Beroepsregistratie

Met een beroepsregistratie laat je zien dat je de nodige ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede ondersteuning of hulp te kunnen bieden. Daarnaast laat je zien dat je werkt aan jouw vakbekwaamheid. 

Registreren als jeugdprofessional

Deze tekst is bedoeld voor jeugdprofessionals die zich willen en kunnen registreren in een beroepsregister. Dit geldt voornamelijk voor professionals die in werken in de jeugdzorg. Weet je niet zeker of je je wilt en kunt registreren? Kijk op de websites van de beroepsregisters of vraag het na binnen je organisatie.

Waar kunnen jeugdprofessionals zich registreren? 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) beheert het beroepsregister voor professionals binnen de jeugdsector. Als jeugdprofessional kun je je hier (her)registreren. Professionals die zich kunnen registreren zijn: 

 • Jeugd- en gezinsprofessionals 
 • Pedagogen  
 • Psychologen 

Het BIG-register beheert het beroepsregister voor onder andere: 

 • Orthopedagoog generalist 
 • Artsen 
 • Psychotherapeuten 
 • Verpleegkundigen 
 • GGZ-psychologen 

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-register zijn in de jeugdwet erkend als beroepsregister. Als je BIG-geregistreerd bent, hoef je je dus niet bij het SKJ te registreren en andersom. Voor sommige functies is het verplicht om je te registreren in het Kwaliteitsregister jeugd of het BIG-register. Als dit zo is, staat dat vaak in je functieomschrijving of een vacature.

Werk je met jeugd, maar val je niet onder de doelgroepen van het BIG of SKJ? Dan kun je je vrijwillig laten registreren bij Registerplein. Bijvoorbeeld als gezinshuisouder, ervaringsdeskundige of sociaal werker. Als je werkzaamheden uit wil voeren die door een geregistreerde professional moeten worden gedaan, moet je (ook) een registratie hebben bij het SKJ. 

Wat betekent het voor mij om geregistreerd te zijn? 

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap omdat het professionals en werkgevers stimuleert om te investeren in vakbekwaamheid. Door je als professional te registreren laat je zien dat je staat voor de kwaliteit van je vak, bijvoorbeeld door aan te tonen dat je voldoende tijd investeert in bij- en nascholing en reflecteert op jouw handelen.

Daarnaast werk je volgens richtlijnen, protocollen en bijvoorbeeld de beroepscode. Hierop ben je aanspreekbaar. Zo kunnen kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals rekenen op goede hulp en ondersteuning. Wat het precies betekent om geregistreerd te zijn, lees je op de website van het register dat voor jouw beroepsgroep van toepassing is.  

Is een registratie voor altijd geldig? 

Als je geregistreerd staat bij het SKJ, BIG of op Registerplein moet je je na een bepaalde tijd herregistreren. Meer informatie hierover vind je op de websites van het voor jouw relevante register.  

Beroepsgroepen in het jeugddomein met tuchtrecht 

Een aantal beroepsgroepen in het jeugddomein met een beroepsregistratie beschikt over tuchtrecht. Dit geldt voor iedereen die geregistreerd staat in het Kwaliteitsregister Jeugd of BIG-register. Tuchtrecht biedt de mogelijkheid om geregistreerde jeugdprofessionals bij een klacht te beoordelen op het professionele handelen. Zo kan de hele beroepsgroep van deze toetsing leren en zichzelf verbeteren. Lees op Skjeugd.nl meer over het tuchtrecht voor jeugdprofessionals. 

Norm van de verantwoorde werktoedeling jeugdhulp

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Deze verplichting is uitgewerkt in de Norm verantwoorde werktoedeling. De norm verplicht aanbieders en gecertificeerde instellingen om: 

 • te werken met vooraangemelde dan wel geregistreerde professionals
 • rekening te houden met de specifieke kennis en vaardigheden van een professional bij de toedeling van taken
 • ervoor te zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hun geldende standaarden

In het Kwaliteitskader Jeugd is beschreven voor welke werkzaamheden een geregistreerde professional ingezet moet worden en wanneer niet. 

Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals: hoe verdeel je de taken? 

In organisaties waar professionals samenwerken in de hulp aan kinderen of jongeren kan sprake zijn van een mix van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals. Hoe verdeel je dan de taken en verantwoordelijkheden en bied je verantwoorde hulp? Omdat elke situatie iets anders vraagt, is het belangrijk in gesprek te gaan over vragen als: 

 • Moet een geregistreerde professional altijd fysiek aanwezig zijn? 
 • Kan een niet-geregistreerde professional ook een behandelplan opstellen? 
 • Wie is er verantwoordelijk voor fouten die gemaakt worden door een niet-geregistreerde professional die samenwerkt met een geregistreerde professional?  

Benut daarvoor de documenten: 

Factsheet Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionalsHandreiking In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud