Lerend netwerk

Er ontstaan steeds meer plekken waar gezamenlijk geleerd wordt in lerende netwerken. Maar wat is het? En hoe zet je een lerend netwerk op?

Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een groep personen van verschillende organisaties die vanuit een gemeenschappelijk belang of een gedeelde passie ervaring, informatie en kennis delen. Het doel is een gezamenlijke ambitie te realiseren. Het is een middel om de verbinding en de samenwerking rondom een vraagstuk te verbeteren.

Met een lerend netwerk werk je gezamenlijk aan een vraagstuk waarbij je nog niet precies weet hoe je tot de oplossing of het doel komt. Binnen het netwerk wissel je over een langere periode kennis uit, om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Een voorbeeld

In het lerend netwerk 'Ik laat je niet alleen' staat terugdringen van gedwongen afzonderen in de JeugdzorgPlus centraal. Geen simpele doelstelling. Het is eerder een oproep tot cultuurverandering in de JeugdzorgPlus. Kinderen afzonderen bij gedrag waarmee het kind zichzelf of de omgeving in gevaar brengt, werd lang als normaal gezien. In het rapport Ik laat je niet alleen lees je meer over de opzet en de resultaten van dit lerend netwerk.

Wat is nodig voor een succesvol lerend netwerk?

Bij de organisatie van een lerend netwerk is het onder andere van belang dat deelnemers gemotiveerd zijn. En zich een periode intensief verbinden aan het doel. Wat kan nog meer helpen? Een aantal tips:

  • Zorg voor een gezamenlijke ambitie en visie op de manier van samenwerken
  • Leer elkaar kennen
  • Zorg voor een heldere organisatie
  • Creëer een effectieve leeromgeving
  • Houd rekening met belangen en financiën

Wil je verder lezen over deze tips of meer weten over lerende netwerken? Lees de publicatie Een lerend netwerk starten. Of de factsheet over de meerwaarde van leernetwerken.

Niet voor iedere vraag geschikt

Een lerend netwerk is niet voor elk vraagstuk de meest passende werkwijze. Als het doel bijvoorbeeld is om elkaar te inspireren en te ontmoeten, kies je voor een minder intensieve vorm. Bijvoorbeeld een studiemiddag. Is je doel om professionals nieuwe ideeën te laten opdoen of hun expertise te vergroten? Dan kan een workshop goed werken.

Als een lerend netwerk niet geschikt lijkt, kan de pagina Leervormen: hoe maak ik een keuze? helpen een geschikte leervorm voor het vraagstuk te vinden.

Een lerend netwerk starten

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud