Lerend netwerk

Een lerend netwerk helpt jeugdprofessionals om samen oplossingen te vinden voor een gemeenschappelijk vraagstuk.

Inzet van een lerend netwerk

Jeugdprofessionals willen een duurzame, kansrijke omgeving creëren voor ouders, kinderen en jongeren. Als professional doe je in je werk dagelijks nieuwe kennis en ervaring op. Bijvoorbeeld doordat je iets nieuws leert van een collega en dit toepast in de praktijk of doordat je andere inzichten opdoet tijdens een training. Maar soms is er geen pasklaar antwoord of manier om veranderingen voor elkaar te krijgen en heb je anderen nodig die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn.

Een lerend netwerk starten kan hierbij helpen. Je deelt dan samen gedurende een langere tijd kennis en ervaringen met elkaar om zo samen tot oplossingen te komen. De publicatie Een lerend netwerk starten beschrijft hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten en hoe ze duurzame veranderingen kunnen stimuleren binnen hun netwerk. Met praktische handvatten, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden.

Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een groep die bestaat uit personen van verschillende organisaties die vanuit een gemeenschappelijk belang of een gedeelde passie ervaring, informatie en kennis deelt, met als doel een gezamenlijke ambitie te realiseren. Het is een middel dat helpt om de saamhorigheid en de samenwerking rondom een vraagstuk te verbeteren. En het kan ouders, kinderen en professionals veerkrachtiger maken.

Met een lerend netwerk heb je de intentie om voor langere tijd aan een vraagstuk te werken als je nog niet precies weet hoe je de ambitie kunt realiseren. Binnen het netwerk wissel je over een langere periode kennis uit, om zo tot nieuwe inzichten te komen.

Andere vormen

Een lerend netwerk is niet voor elk vraagstuk de meest passende werkwijze. Als het doel bijvoorbeeld is om elkaar te inspireren en te ontmoeten, kies je voor een minder intensieve vorm, zoals een studiemiddag. Of als je doel is om professionals nieuwe ideeën te laten opdoen of hun expertise te vergroten, kan een workshop goed werken.

Verder variëren lerende netwerken in intensiteit en doel. Het is daarom belangrijk eerst het doel vast te stellen en daar vervolgens een passende vorm bij te kiezen.

Geen foto van de persoon aanwezig

Martine Broere

senior medewerker inhoud