Wanneer willen mensen iets leren?

Het moment waarop je een vorm van leren inzet is van belang. Door een leervorm op het goede moment in te zetten, draagt het onder andere bij aan betere prestaties en een grotere motivatie. Op deze pagina lees je over de momenten waarop mensen willen leren.

Vijf momenten

Volgens Mosher en Gottfredson zijn er vijf momenten waarop mensen willen leren, de '5 moments of need'.

Nieuw

Wanneer men iets voor het eerst gaat doen. Bijvoorbeeld wanneer een professional start bij een nieuwe organisatie of als er binnen een organisatie een nieuwe manier van werken wordt geïntroduceerd.

Meer

Wanneer men meer kennis wil over wat al geleerd is. Bijvoorbeeld wanneer professionals net een webinar hebben gevolgd over een bepaald onderwerp en zij hier meer over willen weten.

Toepassen

Wanneer wordt toegepast wat er geleerd is. Denk hierbij aan de kennis die is opgedaan tijdens een training en hoe hier gebruik van gemaakt kan worden in het dagelijkse werk.

Oplossen

Wanneer dingen niet werken zoals ze zouden moeten werken. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie diensten aan een nieuwe doelgroep gaat aanbieden, maar dat de methoden waarmee gewerkt wordt niet aansluiten bij de doelgroep. Ze merken dat er iets anders nodig is.

Veranderen

Wanneer de manier waarop je altijd hebt gewerkt verandert. Bijvoorbeeld wanneer door maatschappelijke ontwikkelingen een andere werkwijze nodig is, zoals de transitie van de jeugdzorg in 2015. Of technologische ontwikkelingen die maken dat je het werk anders moet gaan inrichten, zoals het gebruik van digitale middelen in een klaslokaal.

Gottfredson, C en Mosher, B. (2022). The 5 Moments of Need. A performance-first approach.

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud