Wanneer is het niet zinvol om een leervorm in te zetten?

Voordat je een methode om te leren inzet, is het goed om je eerst af te vragen of die leervorm aansluit bij jouw vraag. Misschien is er namelijk iets anders nodig. Er is mogelijk structureel te weinig tijd of te weinig financiële middelen om een bepaalde methodiek goed uit te voeren. Dan heeft alleen het inzetten van een leervorm, bijvoorbeeld bijscholing voor het uitvoeren van een methodiek, weinig zin. Er zijn dus situaties waarin het logisch lijkt een leervorm in te zetten, maar waar dat niet per definitie zinvol is. Aan wat voor situaties kun je denken?

Interpersoonlijke relaties

Soms spelen er dingen tussen mensen binnen of buiten je organisatie die invloed hebben op het werk. Bijvoorbeeld als een verschil in visie tussen professionals een goede samenwerking in de weg staat. Het direct aanbieden van een leervorm heeft dan waarschijnlijk niet het effect dat je wilt bereiken. Belangrijk is om wat je signaleert, eerst bespreekbaar te maken met de mensen die betrokken zijn, eventueel samen met een leidinggevende of iemand van HR. Leg de problemen in de samenwerking gezamenlijk op tafel.

Gebrek aan motivatie en drijfveren

Motivatie en drijfveren van de professionals zijn belangrijk om goed hun werk te kunnen doen. Als die ontbreken, kan dat effect hebben op het werk. Een voorbeeld: de organisatie investeert veel tijd en geld in de scholing rondom richtlijnen, maar er verandert niets omdat de professionals er het nut en noodzaak niet van inzien. Meer investeren in leervormen heeft dan waarschijnlijk geen zin. Ga in gesprek. Bespreek wat je signaleert, check of dat klopt en wat is nodig om wél gemotiveerd aan het werk te kunnen.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren spelen een grote rol in het al dan niet goed kunnen uitvoeren van het werk. Bijvoorbeeld als een rapportagesysteem niet goed werkt en te veel tijd kost. Of als je geen goede gesprekken met ouders kunt voeren, omdat het gebouw erg gehorig is. Breng in kaart waar mensen tegenaan lopen. Probeer gezamenlijkheid te vinden: wie ervaren het allemaal als last? Over deze gezamenlijke boodschap kun je in gesprek.

Leiderschapscultuur

Leidinggeven is een vak apart. Het kan zijn dat de stijl van leidinggeven niet aansluit bij het team, of dat instructies niet goed overkomen. Als je dit signaleert, steek dan in op het versterken van leiderschap. Wat heeft deze persoon nodig? En wat heeft het team nodig?

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud