Transferprobleem: als kennis niet goed wordt toegepast

Als iemand nieuwe kennis opdoet, kan het lastig zijn om deze nieuwe kennis toe te passen in het dagelijkse werk. Dit wordt ook wel het transferprobleem genoemd. Op deze pagina lees je hier meer over.

Wat is het transferprobleem?

Alleen het overdragen van kennis zorgt meestal niet voor een verandering in hoe je dingen doet. Het toepassen van de geleerde kennis en vaardigheden in het dagelijks werk, wordt 'transfer' genoemd. Om echt verandering te realiseren is het nodig om te oefenen. Door de geleerde kennis toe te passen in verschillende praktijksituaties, leer je het in het dagelijkse werk toe te passen.

Een voorbeeld

Een organisatie wil dat de medewerkers met een nieuwe methodiek gaan werken. De methodiek wordt gepresenteerd tijdens een webinar. Als het doel is dat de medewerkers volgens de nieuwe methode gaan werken, zal alleen het organiseren van een webinar waarschijnlijk niet voldoende zijn.

Hoe kun je er rekening mee houden?

Soms is het nodig om extra of meerdere leervormen in te zetten. Op basis van bovenstaand voorbeeld zou je dus naast een webinar een training en intervisie kunnen organiseren. Tijdens de training kunnen medewerkers oefenen met het toepassen van de nieuwe kennis toepassen in verschillende situaties. Tijdens intervisie kunnen zij reflecteren op hoe je dit in de context van je eigen werk doet.

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud