Professionalisering in het jeugddomein

Professionalisering is een dynamisch en continu proces. Met als voornaamste doel het continu verbeteren van de hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Professionals zijn ontzettend gedreven om voor die groepen van betekenis te zijn. Wat hebben zij nodig om kinderen, jongeren en hun ouders zo goed mogelijk te helpen? En wat zijn voor hen werkzame factoren in het leren en ontwikkelen? Binnen dit onderwerp lees je meer over professionalisering in het jeugddomein.

Professionalisering is een veelomvattend begrip. Professionalisering vindt zowel plaats op collectief niveau van de beroepsgroep, als op individueel niveau, al dan niet binnen de context van een organisatie.

Het doel is dat je met elkaar de kinderen zoveel mogelijk kan bieden wat zij nodig hebben.

De ontwikkeling van het individu heeft invloed op de professionalisering van de beroepsgroep als geheel en andersom. Als individuele professionals zich ontwikkelen, verhoogt dit de kwaliteit van de hulp en het aanzien van het beroep. En professionele standaarden van een beroepsgroep helpen professionals in het uitoefenen van hun vak.

Onderstaand model bevat de verschillende elementen van vakmanschap.

 Elementen vakmanschap

We maken onderscheid tussen inhoud en ontwikkeling.

Inhoudelijke kennis

Inhoud omvat de inhoudelijke kennis die je als professional nodig hebt. Dat kan kennis zijn die voor alle professionals die met kinderen, jongeren en ouders werken belangrijk is, ongeacht het beroep of de context. Het kan ook gaan om specifieke kennis die van belang is bij het werken met specifieke problematieken of doelgroepen. Deze inhoudelijke kennis komt terug in onder andere de Databank Effectieve Jeugdinterventies, de Databank Richtlijnenberoepscodes en registratie-eisen. Deze kaders zijn helpend in het benutten van kennis over wat werkt.

Ontwikkeling

Ontwikkeling gaat over het leren in relatie tot de persoonlijke opgaven en samenwerkingsvraagstukken die je als professional tegenkomt, zoals:

  • Wat heb ik nodig om mijn werk goed te kunnen doen?
  • Wat heb ik nodig om met plezier en voldoening mijn werk te kunnen doen?
  • Hoe doe ik dat samen met anderen en hoe leren we van elkaar?
  • Hoe krijg ik de regie echt bij ouders en jongeren?
  • Wat staat ons hier met elkaar te doen om de zorg zo thuis en zo nabij mogelijk te organiseren?

Aandacht voor inhoud en ontwikkeling 

Zowel inhoud als ontwikkeling zijn van belang in het professionaliseren. Enerzijds is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van de kennis over wat werkt, anderzijds vraagt het werk meer dan het volgen van protocollen of het standaardiseren van werkprocessen. Uiteindelijk gaat het over doen wat nodig is voor het kind of gezin en dat centraal stellen. Dat vraagt om kennis en vraagt vervolgens ook om deze kennis te wegen en vanuit je eigen professionaliteit te handelen naar wat hier, in deze specifieke situatie, nodig is. Reflectie, samenwerken en samen leren met collega’s helpen om steeds beter te worden in het maken van deze afwegingen. Het is duidelijk dat inhoud en ontwikkeling niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het is belangrijk dat voor beide elementen voldoende aandacht is. 

Lees ook

Pauline van Viegen

Pauline van Viegen

senior adviseur en projectleider