Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Afspraken over privacy

Om goed onderwijs en goede ondersteuning te bieden aan kinderen in school is samenwerking tussen diverse partijen, zoals de GGD en het wijkteam, noodzakelijk. Afspraken over privacy tussen deze partijen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van informatie zorgvuldig gebeurt. Dit is van toepassing in één op één overleggen maar ook in multidisciplinair overleg. Er is in de praktijk veel onduidelijkheid rondom privacy.

Onderwijsprofessionals stellen zichzelf de volgende vragen:

  • Met wie mogen wij welke gegevens uitwisselen?
  • Wanneer moeten wij ouders om toestemming vragen voor het delen van informatie?
  • Welke gegevens mogen wij via e-mailverkeer versturen?

Deze onduidelijkheden belemmeren het samenwerken tussen de diverse partijen. Goede samenwerking met ouders en afspraken over gegevensuitwisseling neemt een groot deel van deze belemmering weg.

Privacyreglement

Zodra een school met een externe partij samenwerkt is het van belang dat zij samen afspraken maken over hoe om te gaan met de gegevensuitwisseling. Dit kan door middel van een convenant met de externe partij in combinatie met een privacyreglement van de school. In het privacyreglement van de school staat aangegeven wat de werkwijze is rondom gegevensuitwisseling en rondom het multidisciplinair overleg. De schoolgids kan ouders en leerlingen op de hoogte brengen van het privacyreglement van de school.

Toestemming

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een school moet voldoen voordat zij persoonsgegevens mag verwerken of uitwisselen. Eén van deze voorwaarde is dat de persoon van wie de gegevens zijn, of diens wettelijk vertegenwoordiger, toestemming heeft gegeven voor het verwerken dan wel uitwisselen van deze gegevens. Het maakt niet uit of het gaat om mondelinge of schriftelijke uitwisseling van gegevens. De school moet kunnen aantonen dat ouders of leerlingen toestemming hebben gegeven voor het verwerken of uitwisselen van de gegevens.

Meer informatie

Handreiking

Het NJi heeft een handreiking geschreven met informatie en praktische tips over hoe om te gaan met privacy en wat wel en niet mag binnen de kaders van de wet.

Infographic

De informatie uit de handreiking staat ook in een overzichtelijke infographic met stappen hoe je tot een juiste gegevensuitwisseling komt.

Digitale privacy tool

De VO-raad en PO-Raad hebben in samenwerking met OCW, NJi, NVO, NIP en kennisnet de digitale  privacy tool ontwikkeld. Deze tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen en handelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy aspecten en veelgestelde vragen daarover.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies