Residentiële jeugdhulp

Organisatie van kleinschalig verblijf

De ontwikkeling van kleinschalig verblijf vraagt om een organisatie van zorg die de individuele zorg op maat voor kinderen en jongeren ondersteunt.

Begeleiding

Een kleinschalig verblijf vraagt om ervaren en flexibele medewerkers. Een goede mix is een team van jonge medewerkers zonder gezin, die flexibel kunnen omspringen met arbeidstijden, en oudere medewerkers, die veel ervaring kunnen inbrengen.

Werken in kleinschaligheid vraagt om mensen met:

  • Een sterke intrinsieke motivatie om samen te leven, te werken en te leren
  • Stevigheid van karakter, gecombineerd met empathie
  • Een positieve houding met de nadruk op het bevorderen van gewenst gedrag
  • Traumasensitiviteit
  • Het vermogen om te gaan met de emotionele én fysieke druk van vele uren achtereen aan het werk zijn
  • De bereidheid om veel uren te werken in ruil voor een relatief laag inkomen
  • Steun vanuit het eigen netwerk omdat dit werk meer vraagt dan een gewoon dienstverband.

Team

Een klein en vast team dat gedreven is en vertrouwen heeft in elkaar vraagt om een zorgvuldig selectieproces en blijvende teambegeleiding en -ondersteuning.

Een positief leefklimaat in een kleinschalig verblijf draagt bij aan een beter werkklimaat, met meer tevreden begeleiders. Toch blijft het een uitdaging om een balans te vinden tussen zo min mogelijk wisseling van begeleiders en voor hen gezonde werkomstandigheden.

Organisatievorm

Sommige kleinschalige woonvormen zijn opgezet als een zelfstandige onderneming, andere maken deel uit van het aanbod van een instelling die de begeleiders in dienst heeft. Verder zijn er kleinschalige voorzieningen waarbij gekozen is voor een inwonend begeleider of echtpaar.

Financiering

De financiering kan een hindernis zijn bij het ontwikkelen van een kleinschalig verblijf. Verschillende gemeenten hanteren verschillende tarieven voor het verblijf en de behandeling van kinderen en jongeren. Een kleinschalig verblijf is nu alleen te realiseren als begeleiders bereid zijn veel meer uren aanwezig te zijn dan waarvoor zij worden betaald.

In een enkel geval belemmert het woonplaatsbeginsel de komst van een kind of jongere naar een kleinschalig verblijf. Volgens het woonplaatsbeginsel is de gemeente waar de ouder met gezag woont, verantwoordelijk voor de financiering van het verblijf. Voor aanbieders is het soms moeilijk te achterhalen welke gemeente dat is. Vanaf 2022 is de gemeente waar het kind ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen verantwoordelijk voor de financiering.

Vragen?

Els Mourits is contactpersoon.

Foto Els  Mourits

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies