• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Onderwijs-zorgarrangementen

Definitie van een onderwijs-zorgarrangement

Een onderwijs-zorgarrangement (oza) is een integrale samenwerking rondom kind(-eren) en ouders tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Deze samenwerking komt tot stand omdat sommige kinderen naast ondersteuning in het (speciaal) onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig hebben. Zo kunnen kinderen zich fysiek en mentaal optimaal ontwikkelen zowel op school, thuis als in de vrije tijd. We onderscheiden onderwijszorgarrangementen rondom een individueel kind en voor groepen kinderen. Onderwijs-zorgarrangementen zijn er zowel in het regulier als speciaal onderwijs. Een oza is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de samenstelling.

Structurele samenwerking

Het gaat om een arrangement waarin onderwijs en een of meerdere instellingen het liefst structureel samenwerken met ouders en leerling, op basis van één gezin, één kind, één plan en één regisseur. Dat gebeurt vaak op initiatief van de school, omdat zij ondersteuningsbehoeften bij het kind signaleren waar zij niet direct in kunnen voorzien. Daarbij ligt de focus op het kind: hoe kan dit kind het beste ondersteund worden? Maar ook op de ouders, familie, leerkracht en klas: hoe kunnen zij een ondersteunende omgeving bieden? Uitgangspunt is het versterken van de eigen kracht van de leerling en diens omgeving, op basis van afspraken die gemeente, jeugdhulporganisaties, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren met onderwijs maken.

Meerdere partijen brengen de ondersteuningsbehoeften in kaart. Er bestaat immers grote samenhang in hoe het kind thuis, op school en in z’n vrije tijd functioneert. Ook het ontwikkelingsperspectief op lichamelijk, cognitief, psychisch en emotioneel gebied is van belang. Zo ontstaat een integraal beeld. Dit vormt de basis voor ondersteuningsafspraken tussen de partijen. Zo heeft het kind een herkenbare, veilige structuur om zich te ontwikkelen.

Ontwikkelingsperspectief

Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin regulier of speciaal onderwijs niet alleen kunnen voorzien. Het doel is een in samenspraak vastgesteld ontwikkelingsperspectief, inclusief het bevorderen van de schoolloopbaan van de leerling, via een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis.

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.