Onderwijs-zorgarrangementen

Definitie van een onderwijs-zorgarrangement

Een onderwijs-zorgarrangement (oza) is een integrale samenwerking rondom kind en ouders tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Deze samenwerking komt tot stand als kinderen naast ondersteuning in het (speciaal) onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig hebben en gebeurt op basis van één gezin, één kind, één plan en één regisseur. Oza's zijn er zowel in het regulier als speciaal onderwijs en kunnen rondom een individueel kind, maar voor groepen kinderen worden georganiseerd. 

Het uitgangspunt van oza's is het ondersteunen van de reguliere onderwijsontwikkeling van het kind en het tegengaan van discontinuïteit in de schoolloopbaan, zoals thuiszitten. Maar ook het behalen van de startkwalificatie door meer leerlingen en het versterken van de eigen kracht van de leerling en diens omgeving, doordat kinderen zich fysiek en mentaal optimaal ontwikkelen op school, maar ook thuis en in hun vrije tijd.

Maatwerk

Een oza is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de samenstelling.Meerdere partijen brengen de ondersteuningsbehoeften in kaart. Er bestaat immers grote samenhang in hoe het kind thuis, op school en in z’n vrije tijd functioneert. Ook het ontwikkelingsperspectief op lichamelijk, cognitief, psychisch en emotioneel gebied is van belang. Zo ontstaat een integraal beeld. Dit vormt de basis voor ondersteuningsafspraken tussen de partijen. Zo heeft het kind een herkenbare, veilige structuur om zich te ontwikkelen.

Ontwikkelingsperspectief

Een oza richt zich op leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin regulier of speciaal onderwijs niet alleen kunnen voorzien. Het doel is een in samenspraak vastgesteld ontwikkelingsperspectief, inclusief het bevorderen van de schoolloopbaan van de leerling, via een integrale aanpak op school, thuis en in hun vrije tijd.

Verschillende samenwerkingsvormen

De organisatie van oza's is afhankelijk van lokale of regionale mogelijkheden. Er ontstaan de laatste jaren steeds meer samenwerkingsvormen. Zo zijn er zijn arrangementen waarbij regulier onderwijs met een wijkteam samenwerken, of arrangementen waarbij speciaal onderwijs samenwerken met gespecialiseerde jeugdhulp.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies