• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Integrale jeugdhulp

Bij de hulpverlening aan kind en gezin zijn vaak meerdere partijen betrokken. Verschillende professionals, vrijwilligers, maar ook anderen uit het netwerk van het gezin. Bij integrale jeugdhulp werken die partijen met elkaar samen. Hulpverleners kijken verder dan de grenzen van de eigen discipline, het eigen vakgebied of de eigen sector.

Integrale hulpverlening biedt meer continuïteit aan kinderen en gezinnen met complexe problemen. Doordat veel aandacht wordt besteed aan cliëntparticipatie en gezamenlijke besluitvorming, blijven kind en gezin het uitgangspunt van de hulpverlening.

Werkcafé over afstemming onderwijs en zorg

Kinderen moeten goede kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Wanneer zij te maken hebben met problematiek waarvoor zij jeugdhulp ontvangen, is het essentieel dat zorg en onderwijs goed op elkaar worden afgestemd. Loopt u als professional aan tegen knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het werkcafé Integrale specialistische jeugdhulp, op 29 januari in Utrecht.

Praktijkvoorbeelden

Goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp vindt u op een nieuw platform van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut. Professionals maken hier kennis met goede hulp voor kinderen en gezinnen met ernstige, meervoudige problemen, passend bij hun zorgvraag.

Integrale jeugdhulp in twee minuten

Wat werkt bij integrale jeugdhulp?

De vraag 'Wat werkt bij integrale jeugdhulp?' blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Er is geen onderzoek gevonden dat bewijs levert voor de werkzaamheid van factoren die kenmerkend zijn voor integrale jeugdhulp. Wel zijn er studies die een eerste aanzet geven.

Integraal dossier

Dit dossier is samengesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB. Door middel van werkbezoeken aan teams die integrale jeugdhulp bieden, interviews en een bijeenkomst met experts is kennis en ervaring verzameld als grondslag voor het dossier. Ook bevat het dossier kennis uit binnen- en buitenlandse wetenschappelijke literatuur.

logo Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrielogo Kenniscentrum LVB

Vragen?

Lianne Lekkerkerker is contactpersoon.

Foto Lianne  Lekkerkerker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies