Armoede

Ongeveer één op de twaalf kinderen groeit op in armoede. Dat is een grote groep kinderen die niet altijd alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Het is belangrijk dat professionals en beleidmakers kennis hebben over de situatie van deze kinderen. Welke invloed heeft armoede op het opgroeien, opvoeden, de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en hoe kunnen kinderen en hun ouders hier goed bij ondersteund worden? Deze en andere vragen worden beantwoord in dit dossier.

Cijfers en risicogroepen

Armoede is niet gelijk verdeeld over Nederland, zo zijn er regio’s en wijken binnen gemeenten waar armoede veel meer voorkomt dan op andere plekken.

Armoede komt vaker voor onder bepaalde groepen zoals eenoudergezinnen (vaak alleenstaande moeders), gezinnen met een migratieachtergrond en vluchtelingenkinderen. Minder bekend is dat de grootste groep gezinnen die in armoede leeft, gezinnen met werkende ouders zijn. Hoewel de kans op armoede in deze gezinnen lager is, gaat het wel om een groot aantal kinderen.  

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

De gevolgen van het coronavirus kunnen gezinnen in armoede extra hard treffen. De coronacrisis zorgt er niet alleen voor dat nieuwe gezinnen in armoede terechtkomen, het maakt armoede die al bestond ook extra zichtbaar.

Op de NJi-themapagina coronavirus vinden kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidmakers betrouwbare informatie over het coronavirus en de invloed op opgroeien en opvoeden. De pagina voor ouders geeft tips voor ouders met geldzorgen, hoe om te gaan met stress in het gezin en waar hulp te vinden is.

Wat zijn de gevolgen voor kinderen?

Opgroeien in armoede hoeft niet problematisch te zijn, zeker wanneer armoede kortdurend is. De sfeer in het gezin kan goed zijn en kinderen verzinnen oplossingen om met weinig geld te leven. Twee kinderen

Maar als er veel en langdurige financiële problemen zijn en er spelen daarnaast andere problemen zoals slechte huisvesting of een verslaving, kan dit negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van kinderen en hun kansen in de maatschappij.

Ouderschap en opvoeding

Omgaan met armoede is voor ouders vaak lastig, zeker als er meerdere problemen in het gezin spelen en de armoede langdurig is en vier jaar of langer duurt.

Langdurige armoede kan veel stress veroorzaken, waardoor ouders moeite kunnen krijgen met hun opvoedtaken. Schaamte en stigmatisering spelen vaak een belangrijke rol voor ouders met langdurige geldzorgen, waardoor ze geen of pas laat hulp en ondersteuning zoeken.

Opgroeien en opvoeden in armoede

Over de oorzaken en gevolgen van armoede en wat dat doet met gezinnen zijn veel nationale en internationale onderzoeken uitgevoerd.

De publicatie Opgroeien en opvoeden in armoede beschrijft de uitkomsten van deze onderzoeken en gaat in op wat voor gevolgen armoede heeft op kinderen én hun ouders.

Vragen?

Esther van Beekhoven is contactpersoon.

Foto Esther van Beekhoven

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies