Zorgen over jeugdbescherming blijven

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming erkent dat er sprake is van een crisis in de jeugdbescherming. Het moet volgens hem fundamenteel anders. Dat zei hij tijdens het commissiedebat over jeugdbescherming dat hij voerde met leden van de Tweede Kamer. Toch kon hij de zorgen van veel Kamerleden niet wegnemen.

De Tweede Kamerleden maken zich grote zorgen over de situatie in de jeugdbescherming. Door een tekort aan jeugdbeschermers zijn er lange wachtlijsten. Daarnaast is de werkdruk erg hoog en is er sprake van een grote uitstroom van personeel. Door deze tekorten moeten kinderen lang wachten en schiet de overheid tekort in het beschermen van kinderen die zich in een onveilige situatie bevinden.

Fundamentele verandering

Minister Weerwind erkent dat er sprake is van crisis in de sector. Hij stelt dat fundamentele veranderingen nodig zijn om de situatie te verbeteren. Weerwind noemde dat hij al meer middelen beschikbaar heeft gesteld, bijvoorbeeld om de werkdruk te verlagen en meer zijinstromers te werven.

Druk uitoefenen

Wel benadrukt Weerwind dat hij afhankelijk is van gemeenten en gecertificeerde instellingen. Hij is het met veel Kamerleden eens dat er in de jeugdbescherming landelijke tarieven moeten komen en dat er duidelijkheid komt over het aantal kinderen dat een medewerker onder zijn hoede heeft. Weerwind zegde toe dat hij meer druk gaat uitoefenen om te zorgen voor een landelijk tarief en een landelijke norm over de caseload.

Zorgen blijven

Kamerleden hoopten dat zij een concrete toezegging zouden krijgen van de minister, maar die kregen zij niet. Hun zorgen om de crisis in de jeugdbescherming blijven. Veel Kamerleden vinden dat het kabinet meer de regie moet pakken. Bij het debat waren ook veel jeugdbeschermers aanwezig. Zij waren veelal in het zwart gekleed om te benadrukken dat het code zwart is. De Tweede Kamer had drie uur uitgetrokken voor het debat, maar dat bleek niet genoeg.

Bron: Binnenlands Bestuur, NOS, Nu.nl

Bericht Binnenlands BestuurBericht NOSBericht Nu.nl