Inspecties: Jeugdbescherming is in crisis

De overheid faalt in haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. De betrokken bewindslieden moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de jeugdbescherming en direct een crisisaanpak starten. Dat schrijven de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een signaalbrief aan de bewindslieden.

Al jaren neemt de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, zeggen de inspecties. De gecertificeerde instellingen, die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren namens de overheid, kunnen die verantwoordelijkheid niet waarmaken. Rechterlijke uitspraken over de bescherming van kinderen worden niet altijd uitgevoerd. Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen niet de bescherming en hulp die ze nodig hebben.

Op korte termijn is geen breed gedragen aanpak te verwachten om de jeugdbescherming te verbeteren. Dat concluderen de inspecties uit gesprekken met de betrokken organisaties, zoals Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de jeugdhulp, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van JenV en VWS. De jeugdbeschermingsketen bezwijkt, schrijven ze.

Voor zichzelf zien de inspecties geen mogelijkheden meer om via toezicht en handhaving het jeugdbeschermingsstelsel te verbeteren. Ze spreken de gemeenten, minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS aan op hun verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van hulp en de verbetering van het jeugdbeschermingsstelsel. Een crisisaanpak is nu nodig, aldus de inspecties.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Bericht inspectiesSignaalbrief aan de bewindslieden voor Rechtsbescherming en van VWS

Lees ook