NJi: WODC schetst herkenbaar beeld van jeugdbescherming

Het jeugdbeschermingsstelsel is te ingewikkeld en de onderbouwing van de besluitvorming is niet goed genoeg. De uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen is gebrekkig. De stem van jongeren en hun ouders is te zwak en de rechtsbescherming voor hen is onvoldoende. Dat is het patroon dat het Nederlands Jeugdinstituut herkent in de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, die het WODC op 7 september heeft gepubliceerd.

De bescherming van kind en gezin vraagt een fundamenteel andere aanpak, daar is iedereen het over eens. Het is goed dat de onderzoekers ervoor pleiten haast te maken met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, dat is opgesteld om de kwaliteit van de jeugdbeschermingsketen te verbeteren. Het realiseren hiervan vraagt fundamenteel anders denken en doen van alle betrokkenen bij het gezin, inclusief samenleving en politiek.

Negen leidende principes

Het NJi heeft negen leidende principes opgesteld om te werken aan deze veranderopgave. Zodat kinderen thuis kunnen opgroeien en de noodzaak tot overheidsingrijpen in het gezin tot een minimum wordt beperkt. 

Bericht WODCEindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelenNegen principes om effectief te werken aan de realisatie van een nieuwe kind- en gezinsbeschermingToekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)