Kamer vraagt om betere jeugdbescherming

Er moet onderzoek komen naar concrete maatregelen die de rechtspositie van kinderen in de jeugdbescherming en hun ouders beschermen. Dat staat in een van de moties die de Tweede Kamer op 27 september heeft aangenomen.

Onlangs bleek uit een evaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen dat de rechtsbescherming van kwetsbare kinderen en hun ouders tekortschiet. Ook zijn er problemen rondom uithuisplaatsingen. Een van de maatregelen die Kamerlid Rens Raemakers (D66) voorstelt in zijn motie is dat kinderen onder de 12 jaar mogen meepraten over beslissingen over hen. Bijvoorbeeld over het perspectiefbesluit over de vraag of het kind kan terugkeren naar huis. Dit besluit moet getoetst worden bij de rechter en daarbij moeten het kind en ook de ouders betrokken en gehoord worden.

Crisisaanpak jeugdbescherming

Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) had een motie ingediend die de regering vraagt om met betrokken partijen te praten over een crisisaanpak voor de jeugdbescherming. Die motie is overgenomen door het kabinet, waardoor De Kamer er niet meer over hoefde te stemmen.

Volgens de motie moet de regering gaan praten over een  crisisaanpak die handvatten biedt voor de rechtsspraak, gemeenten en jeugdbescherming om snel passende beslissingen te nemen. Belangrijk uitgangspunt is dat er samengewerkt wordt om een uithuisplaatsing te voorkomen. En wanneer het probleem bij de ouders ligt, bijvoorbeeld door een vechtscheiding, moet het mogelijk worden dat zij tijdelijk vrijwillig uit huis geplaatst worden.

Bron: Tweede Kamer

Meer informatie

Motie Kamerlid RaemakersMotie Kamerlid CederOverzicht ingediende moties over jeugdbescherming

Lees ook