RIVM: Merendeel jongeren wil vaccinatie

72 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar wil zich waarschijnlijk of zeker laten vaccineren. 21 procent wil het waarschijnlijk of zeker niet, en 8 procent twijfelt nog. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1.500 jongeren.

Uit het onderzoek blijkt dat 16- en 17-jarigen vaker bereid zijn zich te laten vaccineren (79 procent) dan 12- tot 15-jarigen (68 procent). Daarnaast speelt het opleidingsniveau een rol. Jongeren die een hoger opleidingsniveau volgen, zijn eerder bereid een prik te nemen. De vaccinatiekeuze die ouders voor zichzelf hebben gemaakt, heeft veel invloed op de uiteindelijke keuze van jongeren.

Het is opvallend dat jongeren positiever staan tegenover vaccinatie dan hun ouders. Uit eerdere onderzoeken van het RIVM blijkt dat 56 tot 59 procent van de ouders bereid zou zijn hun kinderen te laten vaccineren. Dit percentage ligt duidelijk lager dan de vaccinatiebereidheid van jongeren zelf.

De bescherming van de eigen gezondheid en die van anderen is voor jongeren de belangrijkste reden om zich te laten vaccineren. Angst voor onbekende langetermijngevolgen, bijwerkingen en een gebrek aan informatie over de vaccins zijn redenen die jongeren aandragen om geen prik te nemen.

Bron: RIVM; de Volkskrant

Lees ook