Eerste verbeteringen onderwijs na corona

Leerlingen op de basisschool leren weer net zo snel als voor de coronaperiode. Ook hebben minder studenten studievertraging of -uitval. Wel heeft een deel van de leerlingen en studenten nog steeds mentale problemen en zitten leerlingen qua basisvaardigheden nog niet op het gewenste niveau. Dat blijkt uit de vijfde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs.

In 2022-2023, het tweede gewone schooljaar sinds corona, is er een kleiner verschil in leervertraging tussen leerlingen in het primair onderwijs met en zonder een kansrijke achtergrond. Corona had die kloof en daarmee de kansenongelijkheid vergroot. Het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs dat slaagt voor het eindexamen ligt weer bijna op het niveau van voor corona.

Het aandeel studenten met studievertraging in het vervolgonderwijs loopt terug. Dat geldt ook voor het aantal uitvallers in het mbo en wetenschappelijk onderwijs. In het hbo is de uitval van eerstejaarsstudenten nog wel hoger dan voor de coronaperiode.

Verbetering basisvaardigheden nodig

Al voor de scholensluitingen door corona waren basisvaardigheden reden tot zorg. Het NPO-rapport laat zien dat er nog steeds een behoorlijke afstand te overbruggen is totdat leerlingen op het gewenste niveau zitten. Daardoor komen nu nog te veel leerlingen van school zonder dat ze deze vaardigheden goed beheersen. Om dit te voorkomen krijgen vanaf 2026 alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs structureel geld om de basisvaardigheden te verbeteren.

Emotionele problemen

Het percentage scholieren in het primair en voortgezet onderwijs met emotionele problemen groeit. Dit komt volgens de onderzoekers mede door de coronapandemie, maar ook door andere maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, de klimaat- en woningcrisis en prestatiedruk.

Studenten hebben daarentegen steeds minder last van mentale problemen. Dit komt onder meer door de terugkeer van fysiek onderwijs. Ook keert hun motivatie steeds meer terug. Desondanks blijft aandacht voor studentenwelzijn belangrijk. Zeker voor studenten met serieuze mentale problemen heeft de coronacrisis een langdurig effect, aldus de onderzoekers.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Meer informatie

Bericht OCWVijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma OnderwijsKamerbrief nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Lees ook