Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing gepubliceerd

De herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing is afgerond. Naast de richtlijn is ook de onderbouwing en de informatie voor ouders bijgewerkt. De nieuwe versie is gepubliceerd onder een langere naam: Uithuisplaatsing en terugplaatsing. De herziene richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO.

Richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en expertise en ervaringen van jeugdprofessionals, kinderen, jongeren en ouders. Ze ondersteunen professionals in hun dagelijks werk. Er zijn zeventien richtlijnen ontwikkeld voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Ze gaan over onderwerpen als ADHD, kindermishandeling en pleegzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt mee aan de ontwikkeling van de richtlijnen.

Belangrijke wijzigingen in de herziene richtlijn

Tijdens de herziening is de richtlijn Uithuisplaatsing niet alleen bijgewerkt met nieuwe kennis, maar ook op belangrijke punten gewijzigd. Zo is de naam aangepast vanwege het grotere accent op terugplaatsing in vergelijking met de vorige versie. Er ligt meer focus op het zo thuis mogelijk opgroeien. En er is een nieuw afwegingskader ontwikkeld voor besluitvorming rond terugplaatsing. Daarnaast is in de richtlijn extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind en voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind.

Aan de slag met de nieuwe richtlijn

Heb jij in je werk te maken met uithuisplaatsing? Dan is het belangrijk om kennis te nemen van de vernieuwde richtlijn en er samen met je team en organisatie mee aan de slag te gaan. Op de website van de richtlijnen zijn verschillende materialen beschikbaar die organisaties en professionals helpen om aan de slag te gaan met richtlijnen. Professionals kunnen ook met elkaar in gesprek gaan op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals.

Herziening in samenwerking met het veld

Bij de herziening is samengewerkt met professionals, wetenschappers, ouders en jongeren. Zo hebben jongeren en ouders die ervaring hebben met uithuisplaatsing meegedacht. Ook is de richtlijn van commentaar voorzien door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Defence for Children International en het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire.

Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsingInformatie voor ouders over de richtlijnPlatform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)