NJi onderschrijft het Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs stelt minister Arie Slob van Onderwijs 8,5 miljard euro beschikbaar om leerlingen en studenten te helpen die door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het NJi ondersteunt het belang van dit programma en wil graag een bijdrage leveren.

Na een lange periode van online onderwijs zijn er zorgen over mogelijke leervertragingen, het welbevinden van de leerlingen en de mate waarin ze op hun veerkracht vertrouwen. Met het geld van Nationaal Programma Onderwijs kan in kaart worden gebracht wat de coronaperiode met leerlingen en studenten heeft gedaan en vervolgens gekeken worden: wat is nodig voor een vervolg, gericht op een kansrijke ontwikkeling, met perspectief op de langere termijn?

Wat kunt u van het NJi verwachten?

Het NJi richt zich vooral op wat werkt bij het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en hun welbevinden. Om scholen, professionals en ouders te ondersteunen, gaat het NJi beschikbare kennis en handvatten bundelen en toegankelijk maken voor de praktijk. Daarbij wordt gekeken wat de meest urgente vragen zijn en wat het NJi op die gebieden kan bieden.

Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Wat is er in de omgeving van kinderen nodig voor een goed vervolg van hun ontwikkeling op school? Hoe gaat u in gesprek met leerlingen over leervertraging? Welke vragen spelen er bij ouders en kinderen over de overgang naar het voorgezet onderwijs? Hoe helpen we onze kinderen of leerlingen om hun motivatie te hervinden? Welke vragenlijsten zijn er beschikbaar rond mentaal welbevinden?

Samenhangend jeugd- en onderwijsbeleid

Daarnaast gaat het NJi voor beleidsprofessionals van gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs handvatten bieden bij het maken van samenhangend jeugd- en onderwijsbeleid. Daarbij kunnen vragen spelen als: Welke landelijke plannen zijn er voor jeugd in de maak vanuit de verschillende ministeries? Welke geldstromen en verantwoordelijkheden vloeien daar uit voort? Hoe werken scholen en gemeenten samen aan duurzame resultaten die in stand blijven, ook na afloop van het nationaal programma? 

Het NJi werkt hierin samen met partners als de VO-raad, de PO-Raad, de VNG, NCJ, Lesopafstand.nl, NIP, De Gezonde School, Ouders en Onderwijs, de NVS-NVL, de LBBO, Pharos en Trimbos.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag omtrent het Nationaal Programma Onderwijs? Bent u benieuwd wat dit betekent voor uw dagelijkse werk, uw organisatie of uw kind? Laat het dan ons weten op coronavirus@nji.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)