NPO verlengd voor mbo en hoger onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt voor het mbo en het hoger onderwijs met een jaar verlengd. Hiermee krijgen studenten en instellingen meer tijd om te werken aan herstel. Dat heeft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf bekendgemaakt.

Mbo's, hogescholen en universiteiten zijn afgelopen jaar aan de slag gegaan met de uitvoering van het NPO. Het programma is bedoeld om studievertragingen, achterstanden en stagetekorten weg te werken die door corona zijn ontstaan. Toch hebben veel studenten nog studievertraging en worstelen ze met hun mentale gezondheid. Daarom krijgen instellingen nu een jaar extra om de beschikbare middelen te besteden aan studentenwelzijn. De middelen kunnen nu tot eind 2023 worden besteed, met 2024 als uitloopjaar.

Studentenwelzijn

In een voortgangsrapportage informeert Dijkgraaf de Tweede Kamer over hoe het NPO ervoor staat in het mbo en hoger onderwijs. Instellingen hebben herstelplannen gemaakt, maar konden die door de nieuwe lockdown afgelopen winter niet altijd uitvoeren. Daarom krijgen ze nu een jaar extra de tijd. Verder blijkt dat een derde van de studenten door corona nog altijd studievertraging heeft. Deze studenten moeten extra aandacht krijgen, stelt Dijkgraaf. Daarnaast zegt een kwart van de studenten dat het slecht gaat met hun mentale gezondheid. Daarom heeft minister Dijkgraaf besloten dat de verbetering van studentenwelzijn met voorrang opgepakt moet worden.

Stagetekort

Het stagetekort zorgde tijdens de coronapandemie bij een aanzienlijke groep studenten voor studieachterstand. Begin 2021 waren er 21.000 stageplekken te weinig. Het tekort is in snel tempo gedaald naar 6.300 plekken in november. Ook de arbeidsmarktpositie is momenteel voor veel voor pas-afgestudeerde studenten gunstig.

Welbevinden versterken

'De afgelopen tijd is gebleken dat het voor een deel van de studenten het niet vanzelfsprekend is om de draad weer op te pakken', zegt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Ze hebben over een langere periode steun nodig. Het is belangrijk dat er nu extra tijd is om studenten te ondersteunen bij opgelopen vertraging en dat er aandacht blijft voor het versterken van hun welbevinden. Als studenten genoeg tijd krijgen voor herstel, hoeven ze niet voortijdig af te haken.'

Bron: Ministerie van OCW

Bericht ministerie van OCWKamerbrief bij tweede voortgangsrapportage NPO mbo, hoger onderwijs en onderzoek

 • Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen

  Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Het NJi keek samen met studenteninitiatief Lieve Mark naar de impact van de coronacrisis op het mentaal welbevinden van studenten.

 • Klas als werkplaats: Zadkine

  Klas als werkplaats: Zadkine

  Professionals
  Beleidsmakers

  In dit praktijkvoorbeeld beschrijven NJi en ECBO de interventie 'De klas als werkplaats' op het Zadkine in Rotterdam.

 • Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen

  Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze publicatie pleit voor tegengaan van prestatiedruk en geloof in maakbaarheid, voor het mentaal welbevinden van de jeugd tijdens en na de coronapandemie.