Advies: 'Maak NPO-geld structureel'

Met het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben gemeenten de samenwerking tussen zorg en onderwijs versterkt. Het gevaar is echter dat die versterking net zo tijdelijk is als het NPO-budget. Zet structureel geld in voor meer samenhang tussen onderwijs en zorg, adviseert het Platform Perspectief Jongeren.

De coronamaatregelen waren schadelijk voor het welbevinden van leerlingen en versterkten de kansenongelijkheid. Gemeenten krijgen geld uit het NPO om leerlingen te helpen daarvan terug te veren. Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) bekeek hoe gemeenten dat geld hebben ingezet en welke lessen daaruit te leren zijn.

Jongerenwerk en SchoolZorgTeams

Gemeenten investeerden in een betere samenwerking tussen zorg en onderwijs. Op sommige plekken gingen bijvoorbeeld jongerenwerkorganisaties op scholen werken. Dat hielp om het pedagogisch klimaat op scholen te versterken en de kans op verzuim en uitval te verkleinen. Rotterdam gebruikte het NPO-geld om SchoolZorgTeams op te zetten, die extra hulp en zorg bieden op basisscholen met veel achterstandsproblemen. Al met al hielp de versterkte verbinding tussen onderwijs en zorg bij het tegengaan van achterstanden en het vergroten van welbevinden.

De schaduwzijde is volgens het PPJ dat die versterking misschien tijdelijk is. Het NPO loopt tot en met schooljaar 2024-2025. Het PPJ vreest dat de samenwerking na afloop van het NPO weer wordt afgebroken. En dat is schadelijk, want de zorg over het welzijn van jongeren en hun kansengelijkheid blijft groot. Voor goede onderwijszorgstructuur is structureel geld nodig, stelt het PPJ.

Blijvend budget nodig

'De samenwerking tussen onderwijs en zorg is op veel plekken versterkt en dat is winst voor kinderen en jongeren', bevestigt Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook zij denkt dat er blijvend budget nodig is. 'Structurele problemen in het mentale welzijn en de kansengelijkheid zijn in de coronatijd uitvergroot. Die structurele problemen kun je niet met tijdelijke budgetten oplossen. Als het geld op is, zijn de problemen niet weg en loop je het risico dat er gaten vallen in de ondersteuning.'

Er ligt volgens Deen niet alleen een financiële taak voor de rijksoverheid. 'Bij gemeenten zie je dat wethouders met verschillende portefeuilles in het sociaal domein samenhang moeten brengen in zorg en steun in het onderwijs, maar ook thuis en in de vrijetijdsbesteding. Dat gaat niet vanzelf. Het is aan gemeenten om daar duurzaam beleid voor te maken, over langere periodes en over meerdere portefeuilles heen.'

Bron: Platform Perspectief Jongeren (PPJ)

Adviesbrief van het platform

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.