NPO-commissie: Houd scholen te allen tijde open

Bij het opleven van het virus moet het sluiten van scholen geen optie zijn. In plaats daarvan moet gekeken worden naar wat er nodig is om het onderwijs aan leerlingen en studenten op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen. Dit staat in de eerste adviesbrief van het Platform Perspectief Jongeren.

Het Platform Perspectief Jongeren (PPJ), onder voorzitterschap van Kim Putters, is een onafhankelijke commissie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) die de keuzes en bestedingen volgt en het programma maatschappelijk begeleidt. Met financiële ondersteuning beoogt het NPO herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, zodat leerachterstanden en studievertraging kunnen worden ingelopen.

Houd scholen open

Volgens het PPJ is het voor onze samenleving en toekomstige generaties van groot belang om de focus te leggen op de randvoorwaarden die nodig zijn om zowel po- en vo-scholen als instellingen in het beroeps- en hoger onderwijs te allen tijde open te houden. Het sluiten van scholen zou geen optie moeten zijn. Met het openblijven van de scholen wordt voorkomen dat kansenongelijkheid door de pandemie verder toeneemt, stelt het PPJ.

Duurzame aanpak

Het PPJ constateert dat de gestelde doelen van het NPO waarschijnlijk te ambitieus zijn om in 2,5 jaar tijd waar te maken als het gaat om het inhalen van opgelopen leerachterstanden en het aanpakken van sociale en sociaal-emotionele problematiek. Dit vraagt een meer duurzame aanpak en een langere adem waarbij samengewerkt wordt met lokale partners als de sportvereniging, bibliotheken en cultuureducatie.

Hierbij zijn een structurele aanpak van het lerarentekort, een veilige en goed geventileerde leer- en werkomgeving essentieel. Deze randvoorwaarden zijn cruciaal om scholen en instellingen open te kunnen houden, daarmee nieuwe achterstanden te voorkomen en van het NPO een succes te maken, stelt de commissie in haar adviesbrief.

Visie ontwikkelen

'De problemen in het onderwijs zijn niet nieuw', zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Ook voor corona was er, overigens niet alleen in het onderwijs, sprake van toegenomen kansenongelijkheid en prestatiedruk en krapte op de arbeidsmarkt. Wat dat betreft werkt corona als een vergrootglas.' Kraak onderschrijft de boodschap van het PPJ dat schoolsluiting geen antwoord is op een crisissituatie. 'Het is daarom de hoogste tijd om als samenleving te bouwen aan een langetermijnvisie op hoe we willen dat kinderen en jongeren in Nederland opgroeien en welke waarden we daarbij centraal stellen. En daar vervolgens consequent en navolgbaar naar te handelen.'

Bron: Platform Perspectief Jongeren

Meer informatie

Adviesbrief Platform Perspectief JongerenNieuwbericht NOS

Lees ook