Meer bescherming voor kind online

Met een publiekscampagne voor ouders, betere controle van de leeftijd en andere maatregelen wil het kabinet kinderen en jongeren online beter beschermen. De plannen staan in een brief aan de Tweede Kamer.

In het najaar begint een meerjarige publiekscampagne om ouders te helpen bij de mediaopvoeding, zodat kinderen kunnen leren goed om te gaan met apps en websites. Dit jaar gaat de campagne vooral over de effecten van langdurig online zijn. Het is de bedoeling ouders hulpmiddelen te bieden om te bepalen wat een gezond gebruik is van digitale producten en diensten. Later komt er ook aandacht voor onderwerpen als onbetrouwbare online informatie en de persoonlijke gegevens die apps verzamelen.

Leeftijdscontrole

Verder werkt het kabinet aan een mogelijkheid om te zien of websites en apps op een betrouwbare manier de leeftijd van hun gebruikers controleren. Met een goede controle kunnen zij voorkomen dat kinderen en jongeren online dingen tegenkomen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Het kabinet wil eind dit jaar duidelijk hebben hoe het eisen kan stellen aan deze leeftijdscontrole.

Expertisecentrum

Ook komt er een landelijk expertisecentrum voor de al bestaande meldpunten voor bijvoorbeeld online pesten, discriminatie en sexting. Die meldpunten kunnen daar hun kennis en expertise uitwisselen en bundelen. Verder komen er instrumenten, zoals een keurmerk, om de kinderrechten in online producten en diensten beter te beschermen.

Het kabinet wil jongeren betrekken bij de uitwerking van deze plannen. Daarvoor richt het samen met UNICEF Nederland een jongerenpanel op.

Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bericht ministerie van BZKBrief aan Tweede Kamer

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.