Afspraken over afbouw gesloten jeugdhulp

De ministeries van VWS, OCW en JenV, Jeugdzorg Nederland en de VNG hebben concrete afspraken gemaakt over de af- en ombouw van gesloten jeugdhulp. Het is de bedoeling om dat proces uiterlijk in 2030 af te ronden. Ook jongeren, ouders, ervaringsdeskundigen en medewerkers worden bij de af- en ombouw betrokken.

Uitgangspunt van de afspraken is dat de gesloten jeugdhulp vervangen wordt door kleinschalige alternatieve zorgvormen of door ambulante hulp, uiterlijk in 2030 maar bij voorkeur eerder. In de afspraken is uitgewerkt wat elk van de betrokken partijen gaat doen om dat voor elkaar te krijgen.

Er zijn afspraken over onder meer het organiseren van kleinschalige alternatieve zorgvormen, het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, en de betrokkenheid van Regionale Expertise Teams en Bovenregionale Expertisenetwerken. Ook zijn er afspraken over hoe reële tarieven voor kleinschalige alternatieven tot stand gaan komen.

Voor 1 november moet er een plan zijn waarin staat welke voorzieningen voor gesloten jeugdhulp als eerste gaan sluiten. Ook uiterlijk op 1 november willen de partijen afspraken hebben met verwijzers zoals de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen over bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal spoedplaatsingen en het gebruik van een verklarende analyse om de best passende zorg en begeleiding te kunnen inzetten.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

'Het is belangrijk dat de ministeries, de gemeenten en de instellingen nu concrete, gezamenlijke afspraken hebben gemaakt', zegt Eva Mulder van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Die partijen hebben samen de verantwoordelijkheid om de gesloten jeugdhulp goed af te bouwen. In hun afspraken benadrukken ze steeds opnieuw dat ze het samen gaan doen. En dat betekent ook samen met jongeren, ouders, medewerkers en ervaringsdeskundigen.'

Beter alternatief

'Deze afspraken zijn een stap vooruit, maar het is niet het enige wat nodig is. Als we de gesloten jeugdhulp afbouwen, moet er een beter alternatief voor in de plaats komen. En eigenlijk moet het uitgangspunt zijn dat elk kind gewoon thuis kan opgroeien. Dat is iets waar we met ons allen voor moeten zorgen: alle partners in de jeugdbeschermingsketen, professionals in de jeugdhulp en het onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders. En ook de samenleving. Hoe voorkomen we samen dat kinderen het huis uit moeten, zodat jeugdhulp met verblijf steeds minder nodig is?'

Bericht Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)Bericht Jeugdzorg NederlandAfspraken over gesloten jeugdhulp

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.