13% minder nieuwe pleegouders in 2021

In 2021 zijn 2.297 nieuwe pleegouders ingeschreven, dat is 13 procent minder dan het jaar ervoor. Het aantal kinderen en jongeren in pleegzorg is licht afgenomen. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2021 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland.

Volgens Jeugdzorg Nederland heeft de afname van inschrijvingen van pleegouders voor een groot deel te maken met de coronapandemie. Veel mensen met de intentie om pleegouder te worden, zouden ervan hebben afgezien vanwege de lockdowns en andere beperkingen zoals thuisonderwijs.

Het aantal kinderen en jongeren dat wacht op een plaatsing bij pleegouders is gelijk gebleven. Ruim de helft wacht op deeltijdpleegzorg. Dit is een populaire variant van pleegzorg waarbij kinderen en jongeren thuis wonen maar af en toe naar pleegouders gaan om hun ouders te ontlasten.

Lichte afname

Door een afname van de instroom en een toename van de uitstroom is het aantal kinderen en jongeren in de pleegzorg in 2021 licht afgenomen. De lagere instroom komt onder andere door meer inzet van ambulante hulp om een uithuisplaatsing te voorkomen. Daarnaast speelt het tekort aan pleegouders en pleegzorgprofessionals een rol. Ook is er een afname van het aantal 'breakdowns': beëindigingen van een pleegzorgplaatsing die niet gepland en niet gewenst is.

Verbeteringen

'Hoewel in vergelijking met 2020 minder pleegouders zich hebben ingeschreven, zijn er ook verbeteringen te zien', zegt Harmke Bergenhenegouwen van het NJi. 'Dat er meer kinderen uit- dan instromen, kan betekenen dat meer kinderen thuis blijven wonen en dat is positief. Al heeft deze afname voor een deel ook te maken met een tekort aan pleegouders en pleegzorgprofessionals. Een andere verbetering is dat er meer ingezet wordt op deeltijdpleegzorg. In een gezin met veel spanningen kan deze vorm van pleegzorg soms uithuisplaatsing voorkomen. Het is dan wel belangrijk om ouders tegelijkertijd opvoedondersteuning te geven en de samenwerking tussen pleegouders en ouders te begeleiden.'

Ook de afname van breakdowns is positief. Bergenhenegouwen: 'Een breakdown is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het vroegtijdig signaleren van de risico's van een breakdown, waardoor het minder vaak voorkomt.'

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

Bericht Jeugdzorg NederlandFactsheet Pleegzorg Nederland

 

Lees ook