Vraag naar deeltijdpleegzorg neemt toe

Ondanks de coronapandemie is het aantal kinderen en jongeren in pleeggezinnen in 2020 nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit cijfers van Pleegzorg Nederland. De wachtlijst voor voltijdspleegzorg is korter geworden, maar de behoefte aan deeltijdpleegzorg is nog steeds hoog.

Het aantal kinderen en jongeren in pleeggezinnen lag in 2020 rond de 19.000, net als in 2019. Uit de cijfers van Pleegzorg Nederland blijkt dat bijna de helft van de formele pleegzorg plaatsvindt binnen het eigen netwerk van gezinnen, dus bij familie of vrienden. Verder is het aantal 18-plussers in pleeggezinnen duidelijk gestegen, zoals sinds 2018 ook de bedoeling is.

Deeltijdpleegzorg

Meer dan de helft van de kinderen en jongeren die wachten op pleegzorg heeft behoefte aan deeltijdpleegzorg, vooral in de weekenden. Volgens Pleegzorg Nederland wordt deeltijdpleegzorg steeds meer gezien als middel om uithuisplaatsing of doorplaatsing vanuit een pleeggezin te voorkomen. Dat daarvoor honderden kinderen op de wachtlijst staan, verklaart de organisatie vooral uit knelpunten in de financiering door gemeenten.

Corona

'Het is opvallend dat corona nauwelijks invloed heeft gehad op de pleegzorgcijfers, terwijl we verwachtten dat de spanningen daardoor flink opliepen, ook in pleeggezinnen', stelt Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dat lijkt me een teken dat pleeggezinnen het niet gauw opgeven.'

De stijgende vraag naar deeltijdpleegzorg juicht Bergenhenegouwen toe. 'Het is vervelend dat gezinnen daar op moeten wachten, want dat vergroot de kans dat ze toch voltijdspleegzorg nodig hebben. Hopelijk is hiervoor snel een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door voor deze kinderen meer netwerkpleeggezinnen te zoeken.'

Bron: Pleegzorg Nederland