Verhalen en blogs over mediaopvoeding

Jongeren, ouders en professionals delen hun ervaringen en kennis over mediaopvoeding. Hoe praat je met je puber over wat het online ziet en doet? En hoe ga je om met schermtijd in vakanties?

Communiceren met de jonge doelgroep: ben je dan ook opvoeder? 

De meeste jongeren zijn actief op sociale media. Marketing- en communicatieprofessionals gebruiken dit waarschijnlijk om hen te bereiken. Maar sociale media vervullen ook een belangrijke rol in de identiteitsontwikkeling van jongeren. En daardoor krijgen marketing- en communicatieprofessionals automatisch ook een opvoedkundige verantwoordelijkheid. Nick Hummel van het NJi beschrijft in deze blog wat die verantwoordelijkheid inhoudt.

Communiceren met de jonge doelgroep: ben je dan ook opvoeder? 

Van jongeren voor ouders: Over sociale media

De afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen generaties die zijn opgegroeid mét internet en generaties die zijn opgegroeid zonder internet. Maar die laatstgenoemde generatie krijgt er nu wel mee te maken in het opvoeden. In deze blog geven jongeren uit het NJi-jongerenpanel tips aan ouders.

Van jongeren voor ouders: Over sociale media

Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker