Scholing op het gebied van mediaopvoeding

Er zijn verschillende vormen van scholing om je als professional te verdiepen in mediaopvoeding en mediawijsheid. Op deze pagina geven we een overzicht van wat er is.

Postdoc-opleidingen voor professionals

Hogeschool Windesheim en Hogeschool Leiden bieden beroepskrachten de mogelijkheid om zich verder te specialiseren in mediaopvoeding:

Beroepskrachten in het onderwijs, jeugdzorg, jongerenwerk, maatschappelijk werk, of bijvoorbeeld gehandicaptenzorg, kunnen zich via op maat gemaakte trainingen of online lesmateriaal professionaliseren in het adviseren en begeleiden van kinderen, ouders en hun collega's.

Opleiding tot mediacoach

Voor geïnteresseerde professionals bestaat een opleiding tot mediacoach, verzorgd door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij. De opleiding kent geen toelatingseisen en richt zich op jeugdprofessionals. Meer informatie is te vinden via Nationale Opleiding MediaCoach.

Mediacoach in de bibliotheek

Er is ook een mediacoach-opleiding voor iedereen die zich bezighoudt met media in de bibliotheek of mediatheek. Dit is een gezamenlijk initiatief van GO opleidingen en de Koninklijke Bibliotheek. Meer informatie is te vinden bij GO opleidingen.

Jeugd en media tijdens je studie

Hbo-opleidingen

Bij Windesheim Zwolle kunnen studenten Social Work de minor Jeugd en Media volgen. Deze minor gaat in op de preventieve ondersteuning, zoals in wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, of het (speciaal) onderwijs, en opvoedondersteuning bij verstoorde opvoedsituaties of ontwikkelingsstoornissen. 

Bij verschillende andere hogescholen concentreren de minors zich op de rol van media in het onderwijs en de ondersteunende rol van docenten en leerkrachten:

Wo-opleidingen

Aan Universiteit Leiden wordt het masterprogramma Digital Media in Human Development aangeboden. In deze masteropleiding ligt de focus op de rol van digitale media in de ontwikkeling van kinderen: Wat betekent het om op te groeien in een digitale wereld?

Foto Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker