Scholing op het gebied van mediaopvoeding

In de reguliere hbo-opleidingen is vooralsnog weinig aandacht voor de rol van ouders in de mediaopvoeding thuis of voor de ondersteunende rol van professionals daarbij. Meer aandacht is er voor mediawijsheid en de rol van het onderwijs. Er is slechts één hbo-opleiding die aankomende beroepskrachten een minor aanbiedt op het terrein van mediaopvoeding of mediawijsheid.

Minor Child & Media

Bij Windesheim Zwolle kunnen studenten Social Work de internationale minor Child & Media volgen. Deze minor gaat in op de preventieve ondersteuning, zoals in wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin, of het (speciaal) onderwijs, en curatieve ondersteuning bij verstoorde opvoedsituaties of ontwikkelingsstoornissen. 

Bij verschillende andere hogescholen concentreren de minoren zich op de rol van media in het onderwijs en de ondersteunende rol van docenten en leerkrachten:

  • Moderne media in het onderwijs – Hogeschool Leiden
  • Digitale didactiek en nieuwe media – Hogeschool Rotterdam
  • ICT media en onderwijs DIT – Hogeschool van Amsterdam
  • Toekomstgericht onderwijs en moderne media – hogeschool iPabo Amsterdam

Postdoc opleidingen

Hogeschool Windesheim biedt ook beroepskrachten in het werkveld de mogelijkheid om zich verder te specialiseren in mediaopvoeding. Beroepskrachten  in het onderwijs, jeugdzorg, jongerenwerk, maatschappelijk werk, of bijvoorbeeld gehandicaptenzorg kunnen zich via trainingen op maat of online lesmateriaal professionaliseren in het adviseren en begeleiden van kinderen, ouders en hun collega's. Windesheim heeft ook een post-hbo-opleiding Jeugd & Media Coach.

Mediacoach

De Koninklijke Bibliotheek heeft een eigen modulaire opleiding tot mediacoach voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers. De cursist bekwaamt zich met de GO-opleiding als professional in competenties voor mediawijsheid-diensten bij de bibliotheek. Naast een Basistraject met innovatie-onderdelen zijn er Plustrajecten (Didactiek, Verdieping en Leiderschap) en een Instaptraject.

Voor geïnteresseerden bestaat tot slot ook een opleiding tot mediacoach, verzorgd door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij. De opleiding kent geen toelatingseisen en richt zich op mediatheek- en bibliotheekmedewerkers, leerkrachten, Pabo-studenten en zzp'ers. Meer informatie: Nationale Opleiding MediaCoach.

Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker