Wat speelt er rond klimaatverandering?

Wat zijn actuele ontwikkelingen als het bijvoorbeeld gaat over hoe kinderen en jongeren zich voelen over de klimaatverandering?

Actuele ontwikkelingen

December 2021

De plannen van het nieuwe kabinet zijn klaar. Vijf van de vijftig pagina’s van dat plan gaan over klimaat. Dat geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is voor de nieuwe regering. Het plan zegt dat in 2030 de vermindering van de CO2-uitstoot 60 procent moet zijn. Er komt een minister voor Klimaat en Energie. Een generatietoets moet aantonen of het beleid voor jong en oud goed uitpakt. Er komen allerlei maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. De regering wil investeren in wind-, zonne- en kernenergie, aardwarmte en waterstof. Ook is er veel aandacht voor de versterking van dijken, duinen en dammen om overstromingen te voorkomen.

November 2021

De COP zit erop. De delegaties van de 26ste Conference of Parties in Glasgow zijn naar huis. Er zijn afspraken gemaakt over het voorkomen van uitstoot en ontbossing. ‘Het klimaatakkoord is een stap op weg naar een klimaatneutrale wereld. Er moet nog ongelooflijk veel werk verzet worden.’ Twitterde Rutte. Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, was erbij en deelde haar ervaring in een interview op Klimaatweb.nl.

Oktober 2021

De jongerengroep Youth for Sustainable Travel Rail to the Cop organiseert een treinreis vanuit Amsterdam naar de wereldconferentie over het klimaat in Glasgow. ProRail, de NS en Eurostar zijn mede-organisatoren. Passagiers zijn politici en ambtenaren, wetenschappers, belangenorganisaties en klimaatactivisten. De Nationale Jeugdraad (NJR) heeft jongerenvertegenwoordigers waarvan een aantal zich specifiek bezighouden met klimaatverandering en duurzaamheid. Ook zij dragen bij aan de conferentie in Glasgow.

Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) publiceert een rapport waaruit blijkt dat jongeren onder de 18 jaar klimaatverandering als een groter gevaar beschouwen dan volwassenen dat doen. Ook willen ze strengere maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De meest populaire klimaatmaatregelen onder jongeren zijn het beschermen van natuurgebieden, het gebruik van hernieuwbare energie en klimaatvriendelijke landbouw.

September 2021

Save the Children en de Vrije Universiteit Brussel laten in een onderzoek zien dat kinderen in hun toekomst een veel hogere kans hebben op het meemaken van weersextremen dan vorige generaties. Het hardst geraakt worden kinderen in landen met gemiddeld lage inkomens. Ingrijpende maatregelen kunnen de gevolgen minder maken. De studie is ook gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Science.

Augustus 2021

Unicef publiceert  het rapport The climate crisis is a child rights crisis waaruit blijkt dat ongeveer een miljard kinderen een groot risico loopt door klimaatverandering. Nederland staat in de top 20 van landen met de grootste CO2-uitstoot per inwoner, maar scoort laag op het risico dat kinderen door klimaatverandering lopen, vooral in vergelijking met andere landen rond de evenaar.

Het IPCC brengt het nieuwe rapoort Climate change 2021 naar buiten dat stelt dat de aarde door de CO2-uitstoot van de mens in rap tempo opwarmt, met een enorme klimaatverandering tot gevolg. Dit zegt het NOS Jeugdjounaal erover.

Nieuwsberichten

 • Jongeren willen strenger klimaatbeleid

  Professionals
  Beleidsmakers

  Jongeren onder de 18 jaar beschouwen klimaatverandering als een groter gevaar dan volwassenen dat doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties.

  Lees meer over Jongeren willen strenger klimaatbeleid
 • Gevolgen klimaatbeleid raken kind het meest

  Professionals
  Beleidsmakers

  Kinderen geboren in 2020 krijgen in hun leven te maken met veel meer natuurrampen dan mensen die geboren zijn in 1960, aldus Save the Children en de VUB.

  Lees meer over Gevolgen klimaatbeleid raken kind het meest
Meer nieuws over klimaatverandering

Wil je wekelijks per e-mail op de hoogte blijven? Neem dan een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd.

Alle pagina's over klimaatverandering

Naar het overzicht

Tom van Yperen

Dr. Tom van Yperen

expert kwaliteit jeugdstelsel