Jongere voelt zich minder klimaatbewust

Jongeren tussen 18 en 25 jaar vinden zichzelf minder klimaatbewust dan oudere leeftijdsgroepen zichzelf vinden. Zo reizen jongeren meer met het vliegtuig dan ouderen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De jongeren gaven zichzelf in 2023 gemiddeld een 6,2 als het gaat om hoe klimaatbewust zij leven. Dit cijfer stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. Bij de oudste leeftijdsgroepen was het gemiddeld een 7.

Ook blijkt uit de CBS-cijfers dat jongeren zich doorgaans minder milieubewust gedragen dan ouderen. Dit komt vooral door hun vlieggedrag. Zo zei 61 procent van de 18- tot 25-jarigen de afgelopen twaalf maanden met het vliegtuig te hebben gereisd. Naarmate de leeftijdsgroep ouder werd, nam het aandeel vliegreizigers af. Zo had van de 35- tot 55-jarigen ongeveer 45 procent met het vliegtuig gereisd. Bij de 75-plussers was dit 14 procent.

Van de 18- tot 25-jarigen die weleens met het vliegtuig reizen, voelde 22 procent zich hier schuldig over vanwege het klimaat. 48 procent had geen last van schuldgevoelens en bijna 30 procent had er geen mening over.

De wereld ontdekken

'We weten uit onderzoek dat de meeste kinderen en jongeren best zelf iets willen doen tegen klimaatverandering', zegt Ali Karataş van het NJi. 'Maar het beperken van vliegvakanties is daarbij het minst populair. Dat is begrijpelijk, want jongeren in deze levensfase zijn het leven en de wereld nog aan het ontdekken, net zoals de generaties voor hen dat hebben gedaan. Jongeren doen wel andere dingen voor het klimaat, zoals korter douchen en minder kleding kopen.'

'Dat de ondervraagde jongeren kritisch zijn over hun gedrag, laat ook zien dat zij klimaatbewust zijn. Maar we kunnen het hen natuurlijk niet in hun eentje laten doen. Het tegengaan van klimaatverandering is een verantwoordelijkheid van iedereen, om kinderen en jongeren een hoopvolle toekomst te bieden. Daarin ligt niet alleen een rol voor de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven. Als het gaat om vliegreizen kunnen reisorganisaties meer doen. Bijvoorbeeld duurzaam reizen aantrekkelijker maken, zoals met de trein. Maar ook onderwijsprofessionals kunnen een rol spelen in de bewustwording van jongeren. Bijvoorbeeld door in hun lessen aandacht te besteden aan duurzaam gedrag.'

Meer informatie

Bericht CBS

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.