Wat betekent de klimaatverandering voor jongeren?

Volgens veel wetenschappers heeft klimaatverandering grote gevolgen voor de toekomst. De meeste landen zien de ernst in van de klimaatverandering. Daarom nemen ze maatregelen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt ook voor Nederland. Jongeren leven dan ook in een tijd waarin er veel gaat veranderen: het klimaat, de manier waarop Nederland is ingericht en de manier van leven.

De gevolgen van klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn volgens wetenschappers steeds meer te merken. Omdat jongeren langer op deze planeet zullen zijn dan ouderen, hebben zij langer last van de gevolgen. Sommige jongeren klagen daarom landen die veel CO2 uitstoten aan bij de rechter. Zo willen ze hen dwingen maatregelen te nemen. Er ligt al een uitspraak van de Hoge Raad die zegt dat het oneerlijk is dat de jongeren meer gevolgen gaan ervaren dan de ouderen. Ook het Comité van Kinderrechten van de Verenigde Naties deed eenzelfde soort uitspraak.

Aanpak van het klimaatprobleem

Veel landen werken aan de aanpak van het klimaatprobleem. Zo wordt er wel gesproken over de grootste verbouwing van Nederland: gebouwen isoleren, andere energiebronnen gebruiken, steden anders inrichten en het vervoer van personen en spullen beperken. Jongeren krijgen hier een groot deel van hun leven mee te maken.

Een andere leefstijl

Verre reizen maken, elke dag vlees op je bord, veel kleding en spullen kopen: zo leven veel mensen nu. Iedereen zal eraan moeten wennen dat deze dingen minder vanzelfsprekend worden. Onderzoek laat zien dat jongeren dit best nodig vinden, maar ook moeilijk. Dat is logisch, want jongeren en hun ouders zijn niet anders gewend dan zo te leven. Volgens de meerderheid van de Nederlandse bevolking zal iedereen met elkaar een groenere leefstijl moeten uitvinden, ook jongeren. Dat gebeurt al veel, maar het is wel behoorlijk wennen.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren