Wat als ik dat klimaatgedoe maar niks vind?

Zo'n 20 procent van de jongeren vindt de zorgen over het klimaat overdreven. Als jij het daar mee eens bent is dat prima. Meningen verschillen nu eenmaal. Respect voor elkaars opvatting is daarbij wel belangrijk. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Er vinden rondom klimaatverandering vaak discussies plaats over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Laat daarin je stem horen. Goed luisteren en met elkaar proberen oplossingen te vinden, zijn daarbij belangrijk. Het kan ook zijn dat je er niet met elkaar uitkomt. Je kunt dan afspreken om later weer met elkaar verder te praten. Maar het betekent ook dat er misschien keuzes gemaakt worden waar je het niet mee eens bent.

Veel wetenschappers en regeringen zijn het erover eens dat klimaatverandering een serieuze bedreiging is. Omdat zij zich zorgen maken, zijn er al maatregelen genomen en komen er steeds allerlei maatregelen bij. Dat doen bijna alle landen in de wereld, Nederland dus ook. Natuurlijk mag je je ook laten horen als je het daar niet mee eens bent. De maatregelen betekenen dus niet dat je er niks over mag zeggen. 

Als jij je leefstijl niet wilt aanpassen, mag je dat zelf weten. Niemand kan jou dwingen vegetarisch te eten. Maar sommige producten, zoals benzineauto's of apparaten op aardgas, zullen in de toekomst wel moeilijker te krijgen zijn. Of duurder in het gebruik worden als gevolg van de maatregelen. 

Meer informatie

Niet iedereen denkt er hetzelfde over

Lees ook

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren