Wat als ik dat klimaatgedoe maar niks vind?

Zo'n 20 procent van de jongeren vindt alle zorgen over het klimaat overdreven. Als jij het daarmee eens bent, dan is dat prima. Je mag van mening verschillen. Respect voor elkaars opvatting is belangrijk. Over en weer. Wat betekent dit concreet voor jou?

Er vinden op veel plaatsen discussies plaats over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Laat daarin je stem horen. Goed luisteren en met elkaar proberen oplossingen te vinden, is daarbij een hoofdregel. Het kan ook zijn dat je er niet met elkaar uit komt. Dan zullen er knopen moeten worden doorgehakt. Het is dan niet anders.

Omdat heel veel wetenschappers en de meerderheid van de bevolking zich wel zorgen maken, zijn er al maatregelen genomen en komen er steeds allerlei maatregelen bij. Daar ben jij het misschien niet mee eens, maar zo werkt het in een democratisch land. Toch mag je juist in een democratisch land ook laten horen dat je het er niet mee eens bent. De maatregelen betekenen dus niet dat je buitenspel staat.

Als jij je leefstijl niet wilt aanpassen, dan is dat jouw goed recht. Gelukkig kan niemand je dwingen een vegaburger te gaan eten. Maar sommige producten, zoals benzineauto’s of apparaten op aardgas, zullen in de toekomst wel moeilijker te krijgen zijn of duurder in het gebruik worden als gevolg van de maatregelen – zoals dat eerder is gegaan met gloeilampen en kolenkachels.

Lees ook

Tom van Yperen

Dr. Tom van Yperen

expert kwaliteit jeugdstelsel