Omgaan met vrijheidsbeperking in open jeugdhulp met verblijf

Mag je afspraken maken met kinderen en jongeren over telefoongebruik? En hoe mag je kinderen en jongeren beschermen die zichzelf beschadigen of weglopen? Een nieuwe handreiking helpt jeugdprofessional om te gaan met dit soort dilemma's in de open jeugdhulp met verblijf.

Naar de handreiking

illustratie uit de handreiking over vrijheidsbeperkende maatregelen

Laatste nieuws

Meer nieuws