Aantal jongeren met jeugdzorg in 2020 gedaald

Van de kinderen en jongeren tot 23 jaar kreeg bijna een op de tien in 2020  jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het aantal jongeren in jeugdzorg daalde ruim 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De daling in jeugdhulpgebruik is in ieder geval deels te verklaren door de coronacrisis. Veel mensen waren tijdens de lockdowns huiverig om zorginstellingen te bezoeken.

Coronavirus

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zorgen voor vragen bij veel kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers. Kijk op onze themapagina voor betrouwbare informatie, antwoorden op vragen en links naar relevante sites.

Terugdringen van gezondheidsverschillen

Binnen het traject 'Terugdringen van gezondheidsverschillen' onderzochten lokale coalities hoe ze de kansen van kinderen om gezond en veilig op te groeien kunnen vergroten. 

Het doel van deze publicatie is om de geleerde lessen van de lokale coalities te beschrijven en te duiden. Hiermee wordt de beschikbare kennis rondom de aanpak van gezondheidsverschillen aangevuld met lessen uit de praktijk.

Potentie kinderwerk kan beter benut worden

Kinderwerkers ondersteunen ouders bij de opvoeding, zijn actief in de wijk en werken samen met een groot aantal ketenpartners.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies