Taken van een wijkteam

Gemeenten mogen zelf kiezen hoe ze de hulp aan kinderen, jongeren en ouders organiseren. Daarom kan het takenpakket van wijkteams per gemeente verschillen.

Op hoofdlijnen voeren wijkteams deze taken uit:

 • Voorkomen van opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
 • Tijdig signaleren en snel ingrijpen bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
 • Versterken van het opvoedkundige klimaat, overal waar kinderen en jongeren komen.
 • Verbeteren van de opvoedvaardigheden van de ouders.
 • Inschakelen, herstellen en versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren, opvoeders/ouders en hun sociale omgeving.
 • Bevorderen van de veiligheid van kinderen en jongeren.
 • Bieden van integrale hulp aan kinderen en jongeren en hun ouders als er sprake is van meerdere problemen.
 • Toeleiding tot gespecialiseerde hulp. 
 • Organiseren en uitvoeren van familiegroepsplannen.
 • Samenwerken met andere partners in de wijk.

Daarnaast zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Ook andere partners in de wijk voeren één of meerdere van deze taken uit, en dragen zo bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.

Verlenen wijkteams altijd zelf hulp?

De meeste wijkteams verlenen zelf hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Sommige gemeenten verwijzen alleen door naar hulp en ondersteuning, uitgevoerd door andere partners. Uit een enquête onder 152 gemeenten blijkt dat 82 procent van de gemeenten wijkteams heeft die zelf hulp verlenen.

Onderstaande tabel laat zien welke taken vaak en minder vaak worden uitgevoerd door wijkteams. Dit is gebaseerd op 152 ingevulde vragenlijsten.

Basisfuncties

Er zijn vijf basisfuncties voor wijkteams opgesteld in een KPMG-rapport. Deze kunnen gemeenten en wijkteams gebruiken om te reflecteren en het gesprek met elkaar aan te gaan. Waar liggen kansen voor verbetering in rollen, taken en het goed functioneren van de lokale teams in de gemeente?

Het gaat om deze vijf basisfuncties:

 • Veilige leefomgeving
 • Tijdig signaleren van de hulpvraag
 • Vindbare en toegankelijke hulp
 • Handelen met een brede blik
 • Leren en verbeteren

U kunt ook de zelfevaluatietool op de website van Integraal werken in de wijk bekijken, die praktische handvatten geeft voor wijkteams om te leren en verbeteren.

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker