Wijkteams hebben toegevoegde waarde

75 procent van de inwoners vindt dat de ondersteuning van het wijkteam hen helpt. Dat blijkt uit onderzoek naar de toegevoegde waarde van wijkteams, in opdracht van Associatie Wijkteams.

Omdat wijkteams laagdrempelig aanwezig zijn in de wijk, zoals bij huisartsen en op scholen, kunnen zij vragen vroegtijdig signaleren. Ook is door hun toegankelijkheid de samenwerking met partners verbeterd en wordt er eerder en sneller hulp ingezet.

Meerdere wijkteams komen niet toe aan het zelf hulp bieden en verwijzen eerder naar specialistische jeugdhulp. Wanneer een wijkteam wel zelf hulp biedt, is dat aantoonbaar effectiever. Zo zijn er minder verwijzingen naar specialistische jeugdhulp bij deze wijkteams dan bij wijkteams die enkel verwijzen. Ook is bij deze wijkteams de trajectduur van specialistische ambulante jeugdhulp korter en is de toename van deze vorm van hulp minder sterk.

Verder hebben wijkteams die zelf hulp bieden een hoger bereik onder jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met ouders met lage inkomens.

Belangrijke rol

'Het onderzoek laat zien dat wijkteams een duidelijke toegevoegde waarde in het sociaal domein hebben,' zegt NJi-medewerker Armaghan Efat, die meewerkte aan het onderzoek. 'Wijkteams spelen, samen met hun partners, een belangrijke rol in preventie, vroegsignalering en het vroegtijdig oppakken van vragen en problemen. Dit voorkomt dat problemen bij jongeren en gezinnen onnodig erger worden.'

Taken en opgave

Het rapport geeft volgens Efat duidelijk aan hoe belangrijk het is dat wijkteams de gelegenheid en ruimte krijgen om consistent aan hun taken en opgave te werken. 'Dit helpt wijkprofessionals om hun rol beter te vervullen. Ook weten inwoners en partners dan beter wat ze van het wijkteam kunnen verwachten. Dit alles draagt weer bij aan onze gezamenlijke maatschappelijke opgave: het daadwerkelijk realiseren van  doelgerichte, vasthoudende en verbindende zorg voor kinderen en gezinnen met hulp- en zorgvragen.'

Bron: Associatie Wijkteams

Bericht Associatie WijkteamsNJi-publicatie Vasthoudend transformeren

Lees ook