Als je kind wil stoppen met een hobby

Hoe ga je om met een kind dat wil stoppen met een hobby zoals sport of cultuur? Moedig je jouw kind aan om nog even door te zetten, zoek je samen een alternatief of stoppen we ermee? Misschien zou je willen dat je kind een talent verder ontwikkelt of wil je je kind leren doorzetten. Op deze pagina vind je tips om hiermee om te gaan.

Ontdek samen waarom je kind wil stoppen

Met de volgende vragen kun je samen ontdekken waarom je kind wil stoppen met een hobby:

  • Vind je het nog leuk of is er iets veranderd?
  • Kun je het nog goed vinden met de begeleider? En met de andere kinderen?
  • Hoe voel je je als je er naartoe gaat?
  • Hoe voel je je na afloop van de training, les of activiteit?
  • Wordt het oefenen, trainen, wedstrijden spelen of uitvoeringen geven misschien te veel? Of komt het door de combinatie met huiswerk en het thuis moeten oefenen?

Als jullie duidelijk krijgen wat erachter zit, kunnen jullie samen naar een oplossing zoeken.

Mogelijke oplossingen

Kinderen of jongeren kunnen verschillende redenen hebben om met een hobby te willen stoppen, zo zien we in onderzoeken. Veelgenoemde redenen zijn:

Gebrek aan aansluiting bij de groep of begeleider

Veel kinderen en jongeren die stoppen met sport, doen dat omdat ze geen aansluiting voelen bij de trainer of begeleider. Misschien wil jouw kind vooral plezier maken met vrienden, terwijl de begeleider de kinderen naar een topniveau wil tillen. Of je kind wil misschien serieus oefenen en op een hoger niveau komen, terwijl hier geen kansen voor worden geboden. Dat kan dan botsen. Je kunt daarover in gesprek gaan met de trainer of begeleider, of kijken of er een andere begeleider of vereniging is die meer past bij de wensen en behoeften van jouw kind.

Daarnaast is het sociale contact voor jongeren een belangrijke reden om door te gaan met een hobby. Als ze geen aansluiting voelen met de groep, dan is dat dus een reden om niet door te gaan. Jongeren stoppen bijvoorbeeld vaak als hun vrienden ook stoppen of doorstromen. Kijk dan of je kind bij een andere groep zou willen. Je kunt de begeleider ook vragen of jouw kind ook kan doorstromen.

Niet-passende uitdaging

Jongeren worden graag uitgedaagd op een niveau dat bij hen past. Als het niveau te hoog is, voelen ze zich niet goed genoeg. En als het te laag is, vervelen ze zich. Kijk of het mogelijk is om een niveau omhoog of omlaag te gaan. Misschien kan de begeleider de activiteiten wel aanpassen of kunnen jullie kijken naar een andere groep, andere vereniging of andere hobby. 

Ervaren prestatiedruk

Veel jongeren ervaren regelmatig prestatiedruk. Ze willen het maximale halen uit zichzelf en het leven en streven perfectie na. Misschien heeft jouw kind het gevoel dat het heel goed zou moeten zijn in een hobby en krijgt je kind daar stress of faalangst van.

Het kan dan helpen om je kind te laten ervaren dat het niet bang hoeft te zijn. Als iets misgaat kan je daarvan leren en als je valt, sta je weer op. Wil je weten hoe je als ouder kunt omgaan met prestatiedruk van kinderen? Op de pagina Omgaan met prestatiedruk vind je tips.

Teveel moeten

Sommige hobby's kosten veel tijd. Je kind kan dan het gevoel krijgen dat de hobby ten koste gaat van andere dingen. Of misschien komt je kind in de knel met schoolwerk. Dat kun je helpen oplossen door te kijken waar de tijd precies in gaat zitten. Misschien kan je kind minderen in lessen of trainingen, kan huiswerkbegeleiding helpen om het schoolwerk te plannen, of is het nodig dat je kind met iets stopt. Je kunt samen ook op zoek gaan naar een hobby die flexibeler te beoefenen is. Bekijk voor meer informatie de pagina Balans tussen wat je kind wil doen en moet doen.

Gebrek aan aansluiting op de levensfase

Kinderen en jongeren gaan zich gedurende hun puberteit meer los maken, en hun identiteit verder verkennen. Ze willen meer bij hun leeftijdsgenoten zijn, hechten meer belang aan de mening van vrienden, en verkennen wat er nog meer aansluit bij hun behoeften. Dat zijn volkomen normale ontwikkelingen, die gevolgen kunnen hebben voor hun interesses. Ze willen op een bepaald moment bijvoorbeeld een nieuwe hobby oppakken, of ze willen meer vrije tijd om bij hun vrienden te zijn.

Mijn kind heeft er echt veel last van

Gaat je dochter met buikpijn naar de training? Raakt je zoon echt van slag als het over vioolles gaat? Neem die signalen serieus, en praat er met je kind over. Probeer na te gaan wat de weerstand veroorzaakt. Vindt je kind de hobby niet meer leuk, of is er iets anders aan de hand? Bespreek je zorgen ook met de trainer of begeleider, of zo nodig met de vertrouwenspersoon van de vereniging. Je kunt het ook voorleggen aan de leerkracht of mentor van je kind. Die kan ook meedenken.

Bram van den Berg