Vve-programma's

Voor de voor- en vroegschoolse educatie zijn er specifieke programma's ontwikkeld. Aan welke eisen moeten die voldoen?

Wat zijn vve-programma's?

Vve-programma's zijn educatieve programma's gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Deze programma's starten in een voorschoolse voorziening (peutergroep) en lopen door tot en met groep 2 van de basisschool. Daarnaast zijn er programma's die specifiek gericht zijn op ofwel peutergroepen, ofwel groep 1 en 2 van de basisschool.

Eisen vve-programma

De wet stelt enkele eisen aan vve-programma's. Het programma moet de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling op gestructureerde en samenhangende wijze stimuleren. Meer informatie daarover vind je op overheid.nl.

Integrale programma's

In de databank Effectieve jeugdinterventies zijn verschillende vve-programma's opgenomen die gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen en daarmee voldoen aan de wettelijke eisen.

Bekijk de erkende interventies

Centrumgerichte en gezinsgerichte programma's

Naast centrumgerichte programma's zijn er ook gezinsgerichte programma's. Centrumgerichte programma's worden uitgevoerd in een voorschoolse voorziening en/of op de basisschool. Gezinsgerichte programma's zijn gericht op ouders van jonge kinderen.

Door thuis allerlei speelse activiteiten uit te voeren en voor te lezen, kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind stimuleren. De gezinsgerichte programma's bevorderen de interactie tussen ouder en kind, en leren ouders om hun kind te ondersteunen, en hun ontwikkeling te stimuleren.

Uit onderzoek blijkt dat een combinatie van een centrumgericht en een gezinsgericht programma het meest effectief is.

  • Blok, H., Fukkink, R.G., Gebhardt, E.C., & Leseman, P.P.M. (2005). The relevance of delivery mode andother programmecharacteristics for the effectiveness of early childhood intervention. International Journal of Behavioral Development, 29 (1), 35- 47.
Lotte Heijs

Lotte Heijs

medewerker inhoud