Programma's voor voor- en vroegschoolse educatie

Er is een onafhankelijke Erkenningscommissie die de kwaliteit van programma’s in de jeugdsector bekijkt. Een programma wordt door deze commissie erkend, als op theoretisch niveau aannemelijk is gemaakt dat het programma werkt of dat de doelen van het programma worden bereikt. Deze programma's zijn te vinden in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Als het gaat om programma’s gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden, geeft de commissie ook een oordeel over de mate waarin het programma voldoet als programma voor de voorschoolse educatie conform de Wet OKE. Wanneer dit zo is, staat het apart bij het oordeel vermeld.

Meer informatie over de erkenning voor voorschoolse educatie:

Integrale programma's

De volgende programma’s die zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies richten zich op alle ontwikkelingsgebieden en voldoen daarmee aan de Wet OKE. Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden, kunnen deze programma’s inzetten:

Ben ik in BeeldKaleidoscoopPeuterplein en KleuterpleinPiramideSpeelplezierSporenStartblokken en BasisontwikkelingUk & Puk

De meeste van deze programma’s hebben een doorgaande lijn tot en met groep 2 van de basisschool:
Kaleidoscoop, Peuterplein en Kleuterplein, Piramide, Speelplezier, Startblokken en Basisontwikkeling.

Aanvullende programma's

Onderstaande programma’s kunnen in de voor- en vroegschoolse educatie worden gebruikt, maar alleen als aanvulling op een integraal vve-programma (zie lijst hierboven) of in combinatie met andere programma’s zodat alle ontwikkelingsgebieden aan de orde komen.

Taallijn

Taallijn is een programma voor deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers en leerkrachten om taalachterstand bij taalzwakke kinderen te voorkomen of te beperken. Taallijn kan gebruikt worden naast vve-programma’s of zelfstandig uitgevoerd worden.

De volgende gezinsgerichte stimuleringsprogramma’s zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies:

BoekStart/BoekenPretInstapjeJong geleerd, thuis gedaanOpstapjeSamen LerenVoorleesExpressVVE Thuis

De programma's VoorleesExpress en Boekstart en Boekenpret zijn gericht op het bevorderen van voorlezen. De andere programma's zijn gericht op het bevorderen van alle ontwikkelingsgebieden.

Naast bovenstaande in de Databank Effectieve Jeugdinterventie opgenomen programma’s zijn er trainingen die gebruik kunnen worden om de kwaliteit te versterken:

Lees ook

Jolyn Berns