Welke hulp kan ik krijgen zodat mijn kind thuis kan blijven wonen?

Soms zijn er thuis zoveel problemen dat er intensieve hulp nodig is. Bij heel ernstige problemen wordt soms ook gekeken of je kinderen tijdelijk ergens anders kunnen wonen. Welke hulp kun je vragen om te zorgen dat je kind toch thuis blijft wonen?

Samen een plan maken

Van hulpverleners mag je verwachten dat zij er samen met jou alles aan doen om uithuisplaatsing te voorkomen. De hulpverlener maakt samen met jou een plan om de problemen aan te pakken. Hoe gaat dat in zijn werk?

Samen met de hulpverlener breng je goed in kaart wat er aan de hand is, zoals:

  • Wanneer begonnen de problemen?
  • Wat zorgt ervoor dat de problemen blijven bestaan?
  • Welke hulp is er al ingezet?
  • Wat hielp wel en wat niet?
  • Zijn er mensen in je omgeving die kunnen helpen?

Samen spreken jullie af wat jullie willen veranderen en wat daar voor nodig is. De hulpverlener legt uit welke hulpmogelijkheden er zijn en wat de voor- en nadelen zijn. 

Hulp thuis

Soms zijn problemen zo ernstig, dat een uithuisplaatsing nodig lijkt om rust te brengen. Maar ook dan is het belangrijk om met de hulpverlener nog eens extra goed te bekijken of de problemen met intensieve hulp aangepakt kunnen worden. Dat heeft altijd de voorkeur boven een uithuisplaatsing.

Er bestaan verschillende hulprogramma’s voor verschillende situaties. Uit onderzoek weten we welke hulp goed werkt.  Je kunt de hulpverlener vragen welke hulp bij jou in de buurt beschikbaar is.

Als er een crisis is in je gezin en er direct iets moet gebeuren:

Ambulante spoedhulpFamilies First

Als er intensieve hulp nodig is op verschillende gebieden, zoals schulden, een gezinslid dat verslaafd is of ernstige psychische klachten heeft:

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)Gezin Centraal

Voor gezinnen met oudere kinderen met gedragsproblemen:

Multisysteem therapieMultidimensionele familietherapieSchool2Care

Hulp van familie, vrienden of netwerk

Je kunt ook hulp en ondersteuning zoeken in je eigen omgeving. Welke mensen kunnen iets doen voor jou en je gezin? Is er iemand die je kind kan opvangen als het jou te veel wordt? Of die met je mee kan denken? Zijn er mensen die kunnen helpen bij praktische problemen?  

  • Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) is een vorm van hulp waarin je kind een vertrouwenspersoon uit zijn eigen omgeving kiest. Lees meer op Jimwerkt.nl
  • In verschillende gemeenten kunnen gezinnen een beroep doen op een steungezin, dat een of meer dagdelen per week voor hun kind zorgt. Voorbeelden hiervan zijn steunouders, buurtgezinnen en meeleefgezinnen.

Samenwerken met hulpverleners

Een uithuisplaatsing heeft grote gevolgen voor jouw gezin. Daarom is het belangrijk om te weten wat je kunt doen om een uithuisplaatsing te voorkomen. Hulp heeft de meeste kans van slagen als je met de hulpverlener kunt samenwerken.

Stel vragen aan de  hulpverlener als je iets wilt weten of als iets niet duidelijk voor je is. Vraag naar de voor- en nadelen van de verschillende soorten hulp.

Wees ook duidelijk over je eigen wensen en verwachtingen. Vertel aan de hulpverlener wat je graag zou willen en welke oplossingen jij ziet.

Alle pagina's over uithuisplaatsing

Naar het overzicht

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker