Werken aan de terugkeer van een kind naar huis

Werken aan de terugkeer van een kind naar huis begint al vanaf het moment dat het kind ergens anders gaat wonen.

Landelijk ondersteuningsteam

  • Ouders die door de toeslagenaffaire met gedwongen uithuisplaatsingen te maken hebben, kunnen terecht bij het landelijk ondersteuningsteam.
  • Ouders kunnen zich hier rechtstreeks melden voor hulp en ondersteuning. Zij krijgen een procesbegeleider toegewezen die veel ervaring heeft met gezinnen die complexe problemen of trauma hebben.

Verbeteren van de thuissituatie

  • Het is belangrijk om aan alle betrokkenen duidelijk te maken hoe de gewenste situatie eruitziet, zodat ouders daaraan kunnen werken.
  • Je betrekt het hele gezin door een bezoekregeling met ouders en eventuele broers en zussen te stimuleren en te organiseren.
  • Pleegouders, gezinshuisouders en pedagogisch medewerkers hebben informeel contact met de ouders bij het ophalen of wegbrengen van het kind en bij een huisbezoek.
  • Je kunt ook zorgen voor observatiemomenten, zodat ouders eventueel kunnen werken aan hun opvoedvaardigheden.
  • Bespreek de mogelijkheden van ouders om een oudertraining te volgen of hulp te accepteren om hun opvoedvaardigheden te versterken.
  • Vaak zijn er meer mogelijkheden om de thuissituatie te verbeteren. Maak contact met het netwerk van ouders, of werk samen met andere professionals die betrokken zijn bij ouders. Hierdoor voelen ouders zich gesteund en is de kans groter dat verbeteringen blijvend zijn.

Gratis rechtsbijstand

Ouders van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst vanwege de toeslagenaffaire kunnen gratis rechtsbijstand krijgen als ze de uithuisplaatsing willen aanvechten. Ouders worden hierbij geholpen door een gespecialiseerde advocaat. Je kunt ouders wijzen op deze mogelijkheid. De regeling is 1 juni 2022 ingegaan. Meer hierover lees je op Rijksoverheid.nl: Extra ondersteuning gedupeerde ouders met uithuisgeplaatste kinderen.

Foto Ellen Donkers

Ellen Donkers

adviseur en onderzoeker