Omgaan met ouders van uithuisgeplaatste kinderen

Een groep kinderen van ouders die door de toeslagenaffaire is getroffen, is de laatste jaren uit huis geplaatst. Het gaat om kinderen die zowel met als zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. Een causaal verband tussen de toeslagenaffaire en uit huis geplaatst zijn, kan niet direct gelegd worden. Wel zijn schulden, zorgen om geld en armoede belangrijke risicofactoren voor oplopende gezinsproblemen. En de gedupeerde ouders stonden onder grote druk.

Financiële problemen op zichzelf zijn geen grond om een kind uit huis te plaatsen. Maar de gevolgen van financiële problemen, zoals chronische stress, kunnen dat wel zijn. Armoede en chronische stress zijn risicofactoren voor psychische klachten, lichamelijke klachten en middelengebruik bij ouders, ernstige opvoedproblemen, huiselijk geweld, kindermishandeling en emotionele verwaarlozing. Deze zogenaamde multiproblematiek kan wel reden zijn tot uithuisplaatsing van kinderen.

Het is belangrijk om erkenning te geven aan het verdriet en de onmacht van alle kinderen, ouders en andere belangrijke mensen om deze kinderen heen. Vervolgens is het van belang om duidelijk en inzichtelijk te krijgen wat er moet gebeuren of veranderen zodat de kinderen weer thuis kunnen komen wonen. Meer hierover lees je op de pagina Wat kan ik doen om te zorgen voor de terugkeer van een kind naar huis?

Foto Ellen Donkers

Ellen Donkers

adviseur en onderzoeker