Beleid en wet- en regelgeving over scheiding

Platform Scheiden zonder schade

Het Platform Scheiden zonder schade is ingericht op verzoek van de ministeries van VWS en JenV door André Rouvoet. Het platform bestond uit deskundigen uit diverse domeinen, die concrete actielijnen hebben ontwikkeld voor verbetering van de aanpak van scheidingsproblematiek. De 45 aanbevolen acties bestrijken het hele scheidingproces, vanaf het beginnend ouderschap tot en met na de scheiding. De acties richten zich op het brede publiek, de lokale omgeving en op de bij scheiding betrokken instanties.

De rapportage Scheiden … en de kinderen dan? Agenda voor actie is in februari 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het platform vormde een vervolg op de in 2016 gehouden Divorce Challenge.

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade

Het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade is het vervolg op het verslag van het Platform 'Scheiden… en de kinderen dan?' en is in mei 2018 namens de Ministeries van JenV en VWS aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees de brief aan de Tweede Kamer.

Onderdelen zijn het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe scheidingsprocedure. Het Platform onder voorzitterschap van André Rouvoet krijgt een belangrijke rol in het vervolg. De uitvoering is in samenwerking met de VNG. Het programma sluit aan op de programma's Zorg voor de jeugd en Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Acties die in meerdere programma's terugkomen, zoals het bevorderen van de deskundigheid in het wijkteam en het borgen van een steunfiguur voor ieder kind, worden gezamenlijk opgepakt.

Wet- en regelgeving

Informatie over wet- en regelgeving rond scheiding is te vinden op Rijksoverheid.nl. Hier staat ook informatie over: