Supervisie

Tijdens supervisie reflecteer je onder begeleiding van een supervisor op jouw werkervaringen. Het doel is om hiervan te leren zodat je beter wordt in je werk. Op deze pagina lees je wanneer je supervisie inzet, hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

Met elke vorm van leren bereik je iets anders. Als je een leervorm weloverwogen kiest, is de kans groter dat je het gewenste resultaat bereikt. Lees daarover bij Leervormen: hoe maak ik een keuze?

Wat is supervisie? 

Supervisie is een persoonlijk leertraject. Onder leiding van een hiervoor opgeleide supervisor leer je kijken naar de manier waarop jij werkt. Als professional werk je veel met andere mensen samen en voer je dagelijks gesprekken met kinderen, jongeren, ouders en collega's. Doel van supervisie is om inzicht te krijgen welke rol jouw eigen gedachten, verwachtingen, gevoelens, normen en waarden spelen bij jouw manier van handelen.

Let op: supervisie is niet hetzelfde als moreel beraad of intervisie. Bij moreel beraad gaat het om de morele onderdelen van een casus, terwijl supervisie vooral gericht is op jouw ontwikkeling als professional en op inzicht in jouw functioneren. Bij intervisie ga je samen met vakgenoten op zoek naar oplossingen voor dingen waar je in je werk tegenaan loopt. Anders dan bij intervisie, staat bij supervisie niet het gesprek met vakgenoten centraal, maar de interactie met de supervisor.

Een voorbeeld 

In je werk ondersteun je kinderen, jongeren en ouders. Tijdens supervisie reflecteer je hierop met een supervisor: wat ging goed, waar liep je op vast en welke verbeterpunten zie je in je handelen en het bieden van ondersteuning? Je bedenkt samen wat dit betekent voor je toekomstige handelen. Je supervisor kan ook tips en tools geven.

Wanneer kies je deze leervorm? 

Deze leervorm helpt je om je meer bewust te worden van jouw gevoelens, gedachten en normen en waarden. Wat betekenen die voor hoe jij handelt? Supervisie kan tevredenheid met het werk vergroten. Daarnaast kan supervisie leiden tot meer zelfinzicht, waardoor je je werk beter kunt doen en meer betrokkenheid bij de organisatie voelt.

Kies voor supervisie als je:  

  • je professionele handelen wilt verbeteren.
  • onder begeleiding van een supervisor wilt reflecteren op je denken, voelen en handelen.
  • eigen ervaringen of vraagstukken wilt onderzoeken en hiervan wilt leren.
  • meer inzicht wilt krijgen in je eigen handelen en waarom je de dingen doet zoals je ze doet.

Hoe werkt het?  

Supervisie is een gesprek tussen jou, ofwel de supervisant, en een supervisor. Meestal gaat het om een persoonlijk leertraject, maar supervisie kan ook in een kleine groep van maximaal vier deelnemers worden gegeven. De supervisor zorgt voor een veilige leeromgeving en stelt vragen die je helpen bij de leerdoelen die jij zelf hebt bepaald. Vaak voer je het gesprek aan de hand van een echte casus. Bijvoorbeeld over het werken met jongeren, hoe je omgaat met collega's of over je eigen manier van werken. De inzichten die je tijdens supervisie opdoet, toets je in de praktijk door ander gedrag uit te proberen.

Voorwaarden en tijdsbesteding

Het is belangrijk dat de supervisor tijdens de sessies aansluit bij de emotionele behoefte van de supervisant. En dat de supervisor genoeg tijd en ruimte maakt voor een goede kennismaking. Er moet een klik zijn en er moet wederzijds respect zijn. Veel supervisietrajecten bestaan uit minimaal tien sessies. Zo kun je het reflectieproces goed tot zijn recht laten komen. Supervisie vraagt dus om een blijvende plek in je agenda. Houd ook rekening met tijd om na het traject op het proces en de geleerde lessen te reflecteren.

Het volgende is ook belangrijk:

  • Supervisie vraagt om een veilige omgeving waarin jij je ervaringen durft te delen en waar je je kwetsbaar durft op te stellen.
  • Supervisie vraagt om tijd en ruimte voor terugblikken op de sessies.
  • Supervisie gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling; je bespreekt zaken waarbij je schaamte, angst en woede kunt ervaren.
  • Supervisie vraagt om intrinsieke motivatie van jou als deelnemer om aan je eigen ontwikkeling te werken.

Voor- en nadelen 

Voordelen 

Supervisie gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling. Door bewust te reflecteren op je eigen handelen als professional kun je negatieve gevoelens als bijvoorbeeld stress en werkdruk tegengaan. Voor de organisatie kan dat leiden tot minder personeelsverloop. Supervisie zorgt ook voor een lerende organisatie.

Nadelen 

Supervisie is intensief en vergt veel aandacht. Het is daarom belangrijk dat jouw organisatie er tijd en ruimte voor creëert. Als er naast de gebruikelijke taken te weinig ruimte is voor de voorbereiding en voor reflectie achteraf, gaat dit ten koste van de kwaliteit.

ActieonderzoekCommunity of practiceIntervisieLiving labMoreel beraadProeftuinTraining

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud