• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Psychische mishandeling

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind. Ouders kunnen het kind regelmatig uitschelden, het kind herhaaldelijk laten horen dat het niet gewenst is of het kind opzettelijk bang maken. Psychische mishandeling kan ook bestaan uit denigrerende uitspraken over het kind tegenover anderen, waar het kind zelf bij is. Ten slotte vallen opsluiten en vastbinden van het kind onder psychische mishandeling.  

Psychische mishandeling verschilt in twee opzichten van opvoedingstekorten.Ten eerste kenmerkt psychische mishandeling zich door een chronisch, ernstig en escalerend patroon in de negatieve manier van omgaan met een kind. Ten tweede is er sprake van een groeiende kans op psychologische schade bij en verstoorde ontwikkeling van het kind.

Bronnen

  • Baartman, H., en C. Hoefnagels (2012),  ‘Emotionele mishandeling, een lastig te duiden begrip’, in: ‘Tijdschrift Kindermishandeling’, jaargang 5, nummer 12.  
  • Berge, I. ten, A. Addink., M. de Baat ., C. Bartelink., J. van Rossum., en A.  Vinke (2012). ‘Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling.’ Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/SWP.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.