Kindermishandeling

Psychische mishandeling

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Ouders kunnen het kind regelmatig uitschelden, opzettelijk bang maken of vertellen dat het niet gewenst is. Psychische mishandeling kan ook bestaan uit kleinerende of denigrerende uitspraken naar het kind zelf of tegenover anderen, waar het kind bij is. Ten slotte vallen opsluiten en vastbinden van het kind onder psychische mishandeling.  Psychische mishandeling kenmerkt zich door een chronisch, ernstig en escalerend patroon in de negatieve manier van omgaan met een kind.

Gevolgen

Psychische mishandeling heeft grote gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind op de lange termijn. Kinderen die met psychische mishandeling te maken hebben gehad, kunnen daar tot in hun volwassenheid last van hebben. Zij hebben bijvoorbeeld last van een verhoogd stressniveau of een zelfs posttraumatische stress stoornis, depressies en angststoornissen. De gevolgen van psychische mishandeling zijn groter dan die van fysieke mishandeling of van emotionele verwaarlozing. Ook komen problemen in het aangaan van vriendschappen en partnerrelatie veel voor bij mensen die als kind psychisch mishandeld zijn. Hun vermogen om zich aan anderen te hechten is vaak verstoord.

Bronnen

  • Baartman, H., en C. Hoefnagels (2012),  ‘Emotionele mishandeling, een lastig te duiden begrip’, in: ‘Tijdschrift Kindermishandeling’, jaargang 5, nummer 12.  
  • Berge, I. ten, A. Addink., M. de Baat ., C. Bartelink., J. van Rossum., en A.  Vinke (2012). ‘Stoppen en helpen: Een adequaat antwoord op kindermishandeling.’ Utrecht/Amsterdam: Nederlands Jeugdinstituut/SWP.
  • Hodgdon, H. B., Spinazzola, J., Briggs, E. C., Liang, L., Steinberg, A. M., Layne, C. M. (2018), ‘Maltreatment type, exposure characteristics, and mental health outcomes among clinic referred trauma-exposed youth’. Child Abuse & Neglect, 82, 12-22.
  • Taillieu, T. L., Brownridge, D. A., Sareen, J., Afifi, T. O. (2016), ‘Childhood emotional maltreatment and mental disorders: Results from a nationally representative adult sample from the United States’.  Child Abuse & Neglect, 59, 1-12.
  • Verwey-Jonker instituut. (2018), ‘Werkt de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld?’ Utrecht: Verwey-Jonker instituut.
Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos  Kooijman

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies