• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke (of fysieke) kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen een kind, zoals slaan (met vlakke hand of een voorwerp), schoppen, bijten, knijpen, krabben, aan haren trekken of brandwonden toebrengen.

Lichamelijke mishandeling komt, net als andere vormen van kindermishandeling, in verschillende gradaties voor. Afhankelijk van de ernst van de mishandeling zijn de gevolgen voor het kind groter of kleiner, variërend van een enkele blauwe plek tot ernstig letsel en ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Shakenbabysyndroom

Een bijzondere vorm van fysieke kindermishandeling is het ‘shakenbabysyndroom’, waarbij een baby zo hard door elkaar geschud wordt dat hij daar hersenletsel aan overhoudt of zelfs overlijdt.

Münchhausen-by-proxysyndroom

Een andere bijzondere vorm is het ‘Münchhausen-by-proxysyndroom’, waarbij ouders, meestal moeders, hun kind opzettelijk ziek maken of ziekteverschijnselen simuleren en (onnodige) medische onderzoeken laten ondergaan.

Meisjesbesnijdenis

Vrouwelijke genitale verminking of meisjesbesnijdenis is ook een vorm van lichamelijke mishandeling. Het is een gebruik waarbij de clitoris (deels) wordt besneden of verwijderd. Het komt in Nederland vooral voor bij migranten uit Afrikaanse landen rond de Sahara.

Bron

  • Berge, I. ten., A. Addink., M. De Baat., J. Van Rossum., en A. Vinke  (2012), 'Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord op kindermishandeling.' Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies