Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Kindermishandeling zien en samen aanpakken

De verbeterde meldcode in de ondersteuningsroute van het voortgezet onderwijs

Onderwijsprofessionals die werken met jongeren zijn verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Doel daarvan is om kindermishandeling tijdig te signaleren en zo snel mogelijk te helpen stoppen. De meldcode is bedoeld als houvast en als instrument om samen stappen te zetten en beslissingen te nemen.

Per 1 januari 2019 is de meldcode verbeterd en aangescherpt. Het doel van de aanscherping is dat slachtoffers eerder en beter in beeld komen en in beeld blijven bij Veilig Thuis. Aansluitend bij de aangescherpte meldcode bepalen professionals in het onderwijs via een afwegingskader of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of hulp bieden (ook) mogelijk is.


Titel:
Kindermishandeling zien en samen aanpakken. De verbeterde meldcode in de ondersteuningsroute van het voortgezet onderwijs
Auteur:
Bosdriesz, M., Van den Berg, M. en Dopper. C.
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
12 pagina's
Kindermishandeling zien en samen aanpakken

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies