Wijkteams

Tips samenwerking huisarts en wijkteam

Wijkteams en huisartsen zijn partners in het bieden van passende hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Beide hebben een rol in het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen of moeilijkheden. Door een goede samenwerking kunnen kinderen en jongeren dicht bij huis de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wat kunt u hier als wijkteamprofessional of jeugdhulpprofessional bij de huisarts in doen? Op deze pagina staan tips en praktijkvoorbeelden.  

Jeugdprofessional bij de huisarts

Er zijn meerdere manieren om de samenwerking tussen wijkteam en huisarts te verbeteren en dicht bij huis passende hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. Veel gemeenten zetten een jeugdprofessional in die in de huisartsenpraktijk aanwezig is. Er zijn verschillende benamingen voor deze professional, zoals POH Jeugd en ondersteuner jeugd en gezin.

Meerwaarde

De effectiviteit van de inzet van de jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk is nog weinig onderzocht. Uit de praktijk blijkt dat het voordelen heeft voor het kind, de ouders, gemeenten en huisartsen.

Lees meer over de meerwaarde van een jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk in de publicatie Jeugdprofessional bij de huisarts: praktijkkennis in beeld.

Tips voor professionals

Uit pilotevaluaties en onderzoeken komen meerdere aandachtspunten naar voren voor de jeugdprofessional bij de huisarts. Ben je een wijkteamprofessional die veel samenwerkt met de huisarts? Of een jeugdhulpprofessional aanwezig in een huisartsenpraktijk? Lees dan deze tips:

  • Probeer regelmatig contact te hebben met de huisarts. Maak met elkaar werkafspraken. Evalueer met elkaar wat er goed gaat en wat beter kan.
  • Bent u vooral aanwezig in de huisartsenpraktijk? Dan is het werk vaak wat meer solistisch en is het goed om extra aandacht te hebben voor het contact met jeugdprofessionals in het wijkteam. Wissel kennis uit, spar met elkaar.
  • Probeer met andere jeugdprofessionals bij de huisarts of Praktijkondersteuners jeugd te reflecteren op jullie werk. Ook bijscholing volgen helpt in het omgaan met de diversiteit van opvoedvragen en problematieken waar kinderen, jongeren en ouders voor bij u komen.
  • Zorg voor kennis van de sociale kaart in de gemeente waar u werkt. Uit pilotevaluaties komt dit als succesfactor van de functie jeugdprofessional bij de huisarts/ POH Jeugd.
Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies