Wijkteams

Programma Integraal werken in de wijk

Logo Integraal werken in de wijk

Bundelen van krachten

De veranderingen in zorg en welzijn vragen een nieuwe manier van werken van professionals en beleidsmakers in het sociaal domein. Met als belangrijke pijlers integraal samenwerken in de wijk en passende ondersteuning dichtbij huis. In het programma Integraal werken in de wijk  bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Zicht op wat werkt in de wijk

Als je elkaar in de wijk weet te vinden en te versterken, levert dat nieuwe aanpakken op. En daar leren we van. Als landelijke en regionale kennispartners faciliteren we dit leerproces door kennis uit de praktijk op te halen, te verrijken en verspreiden. Er zijn verschillende thema’s waarop wij zien en horen dat er knelpunten zijn. We richten ons op:

  • Kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen.
  • De toegang tot zorg en ondersteuning.
  • Samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals.

De kennis en inzichten die we in de praktijk verwerven, verspreiden we landelijk. Door bijvoorbeeld  goede voorbeelden te beschrijven, via praktische handleidingen, e-learnings, trainingen en workshops.

Juist voor jeugdigen en gezinnen is het belangrijk dat er meer kennis komt over wat er werkt bij integraal werken. Waarom? Sommige gezinnen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, maar ook rond geestelijke gezondheid, financiën en wonen. In de praktijk is de hulp vaak nog te versnipperd en is het ingewikkeld voor deze gezinnen om hierin hun weg naar de meest passende hulp te vinden. Het is belangrijk dat professionals daadwerkelijk 1 gezin 1 plan kunnen uitvoeren en dat er 1 coach is die ondersteund bij het voeren van regie over dat plan. Hiervoor is meer (praktijk)kennis nodig over integraal werken in de wijk.

Jaarverslag en werkprogramma

In het jaarverslag kunt u lezen over de activiteiten, resultaten en organisatie van het werkprogramma in 2016. U kunt het 'Werkprogramma 2017: Integraal werken in de wijk' raadplegen voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.

Publicaties Integraal werken in de wijk

Deel je vragen en knelpunten

Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Een kind dat thuis het huishouden moet runnen en van school verzuimt. Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen. Waarschijnlijk werk je steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk, om mensen met meervoudige vragen goed te kunnen helpen. Hoe richt je dat goed in? En waar loop je tegenaan? Deel je vragen en knelpunten.

Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is.

Stel je vraag via info@integraalwerkenindewijk.nl
Binnen twee werkdagen krijg je een reactie van een van onze specialisten. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Over welke expertise moet een professional in de wijk beschikken?
  • Hoe houd je kennis up-to-date?
  • Hoe kun je de samenwerking met professionals uit andere disciplines verbeteren?
  • Hoe werk je goed samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
  • Hoe kun je de verschillende wettelijke kaders met elkaar verbinden om preventie zo goed mogelijk vorm te geven?

Acht tips over transformatie in het sociale domein

Geef wijkteams vertrouwen en mandaat. Begin bij de doelen: wat wilt u samen bereiken? En ontzenuw te hoge verwachtingen over kostenreductie. Dat zijn tips van beleidsmedewerkers van gemeenten en experts van het programma Integraal Werken in de Wijk. Zij kwamen in het voorjaar van 2017 bij elkaar om te praten over de organisatie en positionering van wijkteams. Samen stelden ze acht tips op voor gemeenten.

Website Integraal werken in de wijk

Voor meer informatie over het project integraal werken in de wijk kunt u ook de website www.integraalwerkenindewijk.nl raadplegen.

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies